Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafsteenverzekering


16 augustus 2012

Vraag nummer: 28847

In de nieuwe WLB is uitdrukkelijk bepaald dat het grafmonument eigendoom is van de rechthebbende. Kan de parochie de eventuele schade verzekering van een object waarvan de parochie geen eigenaar is. ( het huis van de buurman kan je toch ook niet tegen brand verzekeren!!!)

Antwoord:

Geachte heer,

Het zit allemaal net even iets anders in elkaar. In de Wet op de lijkbezorging is niet bepaald dat grafmonumenten eigendom zijn van de rechthebbenden van graven. Er is in artikel 32a alleen bepaald dat zij geen eigendom worden van de begraafplaatseigenaar. Dat laat in het midden of de rechthebbende dan wel een andere persoon eigenaar is en blijft. Wie eigenaar is, hangt af van de vraag wie de steen besteld en betaald heeft. Maar die eigenaar kan de steen in theorie later ook altijd schenken of verkopen aan een derde. Het kan dus altijd veranderen.
De uitzondering geldt ook alleen zolang een graf niet geruimd mag worden. Na afloop van de uitgifte- of verlengde termijn van het graf, mits de termijn van grafrust van de laatst begravene verlopen is, trekt het eigendom van het grafmonument wel na en is de eigenaar van de grond van de begraafplaats ook eigenaar van het monument.
Zie de andere vragen over het eigendom van grafmonumenten die sinds eind 2009 in de subrubriek 'Grafsteen/monument' staan.

Of een parochie een object zoals een grafmonument waarvan de parochie geen eigenaar is, kan verzekeren hangt van de voorwaarden van de betreffende verzekering af. Het is niet zo dat het per definitie niet kan. Iemand kan bijvoorbeeld best een uitvaartverzekering afsluiten voor een ander. Denk aan een man die zijn vrouw of kinderen verzekert. Die hoeven niet allemaal een eigen verzekering af te sluiten.
Voor brandverzekeringen hanteren wellicht veel verzekeraars specifieke regels, dat weet ik niet. Maar er is in elk geval geen wettelijke belemmering.

Persoonlijk zie ik trouwens geen noodzaak voor een parochie om grafmonumenten te verzekeren. Maak in het reglement van de begraafplaats de eigenaren en rechthebbende op het graf verantwoordelijk, dan loopt u als parochie ook geen risico.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >