Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen verwijderd door beheerder (ten onrechte; schadevergoeding?)

27 mei 2004

Vraag nummer: 3141 (oude nummer: 4344)

Grafsteen vader is verwijderd, omdat ddor ons het grafrecht niet betaald zou worden. Wij wilden echter wel betalen en daar zijn ook afspraken over gemaakt, maar nu is de steen verwijderd en vernietigd, zonder dat wij hiervan in kennis zijn gesteld. Er zouden stickers zijn aangebracht, maar die hebben we nooit gezien. Er is geen brief aan ons gestuurd door de beheerder en ook op ander wijze is geen contact gezocht. We mogen nu een andere gebruikte grafsteen uitzoeken. Is dat een redelijk voorstel of mogen we een nieuwe eisen, met inscriptie, alles op kosten van de beheerder?

Antwoord:

Geachte heer,

De kwestie is waarschijnlijk te ingewikkeld om daar een zinnige uitspraak over te kunnen doen. Als de rechthebbende van een graf helemaal niet geïnformeerd is en een monument zonder enige reden of aankondiging afgenomen en vernietigd is, behoort diens schade mijns inziens vergoed te worden.

Maar ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks of niet voorstellen dat de zaak feitelijk alleen zo gelopen is, zoals u het kort schetst. Als grafrechten niet betaald zijn en ook na een aanmaning niet worden, dan kunnen grafrechten vervallen worden verklaard. Wanneer en hoe precies, is afhankelijk van het beheersreglement of de beheersverordening van de betreffende begraafplaats. Als de grafrechten vervallen zijn, kan inderdaad ook het monument worden verwijderd zonder enig recht op enige vergoeding. Maar de rechthebbende moet natuurlijk wel ten minste één keer voor de consequenties gewaarschuwd zijn.

Maar weet u echt van niets? Het begint er al mee dat u zelf natuurlijk weet, dat er door u niet betaald is. Iedereen weet dat als hij of zij niet betaalt, dat gevolgen heeft. Of het gaat om de betaling van huur, de telefoon of een abonnement: het heeft een keer een gevolg. Als er afspraken over betaling zijn gemaakt zoals u zegt, lijkt het er op dat die door u niet zijn nagekomen. Het is geen hobby van begraafplaatshouders om grafstenen af te nemen; dat is veel te zwaar werk en levert veel discussie op. Als - uiteindelijk - de grafsteen verwijderd wordt, wordt die gewoonlijk tijdelijk opgeslagen. Vernietiging van de steen slaat nergens op, dat is meestal het allerlaatste wat een begraafplaats doet na jarenlang niets opgeschoten te zijn. Het afnemen van een steen kan een drukmiddel voor betaling zijn, maar het effect vervalt als de steen vernietigd zou zijn. Het vernietigen en afvoeren van een steen kost een begraafplaats gewoonlijk ook extra tijd en geld. Het klinkt allemaal tamelijk onaannemelijk, vanuit mijn ervaring.

Er is pas iets over uw zaak te zeggen wanneer álle details bekend zijn, het hele feitelijke verloop van de contacten en de voorschriften van de begraafplaats. Ik vrees dat dat een heel uitgebreid verhaal is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder