Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen vergruist; alternatieven

8 september 2011

Vraag nummer: 25958

Wij laten het graf van onze ouders ruimen. Wij vinden de vergruising van de marmer steen wel erg dratisch. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou het af laten hangen van de termijn die nog voor het graf betaald is. En dan besluiten om de steen te vervangen of niet.

Een andere mogelijkheid dan het ruimen van het graf is het opgraven en laten cremeren van de stoffelijke resten. De as kunt u dan verstrooien of thuis bewaren. De kosten van een dergelijke operatie verschillen van begraafplaats tot begraafplaats. Overleg daarover met de beheerder van de begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder