Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafsteen staat verkeerd. (Misverstand begraven boven / naast elkaar)


4 november 2009

Vraag nummer: 7049  (oude nummer: 14277)

Geachte heer,
Mijn vader is overleden in 1986, mijn moeder in 2001.
Beiden zijn begraven op de hervormde begraafplaats te Kerkdriel.
Ongeveer 2 weken geleden kregen wij bericht van de Herv. kerk voor verlenging grafrechten van mijn vader. (3jaar na verstrijken van 20 jaar maar allah)Bij geen verlenging zal er geruimd worden.Bij mij ging toen de vraag rijzen: Stel dat we laten ruimen, hoe wil men dan mijn vader onder mijn moeder vandaan halen? Bij navraag bij de kerk vertelde men dat ze niet boven elkaar maar naast elkaar begraven waren wegens het grondwater. Bij mijn vader heeft nooit een grafsteen gestaan. Na het overlijden van moeder hebben we besloten een grafsteen voor beiden te laten plaatsen. Deze werd dus geplaatst boven het graf van mijn vader aangezien wij dus 8 jaar lang niet beter wisten dan dat ze boven elkaar waren begraven. Wij zijn er nooit van in kennis gesteld dat ze naast elkaar begraven zijn. Thans rijst de vraag: Wie is hier verantwoordelijk voor en op wie kunnen we de kosten van opschuiving van de 'steen' (gedeksteen met opschrift en vlakke horizontale afdekplaat) wellicht verhalen?

Bij voorbaat hartelijk dank

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Hier is niemand verantwoordelijk voor. Het is gewoon een misverstand. U hebt het nooit gevraagd en het college van kerkrentmeesters heeft het nooit verteld. Waarschijnlijk omdat het voor haar totaal vanzelfsprekend was. Er zijn veel meer regio's in Nederland waar men niet boven elkaar maar naast elkaar begraaft vanwege het grondwater. U kunt het al zien aan de breedte van de graven, waar de monumenten staan. Als die tamelijk breed zijn en er veel tussenruimte tussen de monumenten is, is dat vaak een aanwijzing dat er naast elkaar begraven wordt.

Overigens zijn dit zaken die soms aan de orde komen in een gesprek met de uitvaartondernemer, als de begrafenis wordt voorbereid. Bij kleine kerkelijke begraafplaatsen is er vaak geen direct contact tussen de nabestaanden en de kerk als houder van de begraafplaats, maar lopen de contacten via de ondernemer. Maar daar geldt ook weer hetzelfde voor: voor een lokale ondernemer is het naast elkaar begraven volstrekt vanzelfsprekend. En misschien is het tijdens een gesprek ooit wel genoemd, maar niet doorgedrongen.

Hetzelfde speelt ook bij de steenhouwer. Die zal het zeker ook wel weten, maar ook die vindt het waarschijnlijk ook vanzelfsprekend. En als u aanwijst dat het monument boven het graf van vader moet komen, dan doet hij dat gewoon en gaat hij niet in discussie of het ook niet deels op het graf van moeder moet, ook al staan er 2 namen op de steen.

Blijkbaar is het u bij de begrafenis van moeder niet opgevallen dat zij naast het graf van vader is begraven. Dat had u misschien kunnen zien aan de situering van grafmonumenten rond het graf van vader en de lege plaats er naast. Want bij de begrafenis lag de lege plaats naast het graf van vader aan de andere kant dan u zou verwachten.

Als u een verantwoordelijke zoekt, kom ik uit op uzelf of uw familie. Want uw handelen vloeit voort uit een aantal aannames van uw kant. Niemand heeft u verkeerd voorgelicht.

Bovendien zult u van het graf van uw moeder van of namens het College van kerkrentmeester een grafbrief hebben gehad. Daar staat dan een grafnummer in. Uw moeder had waarschijnlijk ook een grafbrief van het graf van vader. Daar stond ook een nummer in. Maar natuurlijk een ander, waarschijnlijk opvolgend, nummer. Dan zou er bij u ook een lampje hebben kunnen gaan branden. Maar waarschijnlijk hebt u dat niet bekeken en vergeleken, want u was niet op verschillen bedacht. Dat begrijp ik. Daarom zeg ik ook: hier is sprake van een misverstand.

U kunt het grafmonument laten verplaatsen. Daarvoor moet u wel even met de administratie van de begraafplaats overleggen. Want die moet ook bijhouden waar een monument precies staat. De kosten kunt u op niemand verhalen, want u hebt zelf niets nagevraagd, niet opgelet bij de situering van het graf ten opzichte van andere grafmonumenten en de grafbrieven niet goed bekeken.

Maar het blijft natuurlijk toch een vervelende ontdekking.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >