Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen plaatsen verplicht?

20 oktober 2002

Vraag nummer: 1293 (oude nummer: 1639)

Sun Jun 11 16:47:27 2000

Is de eigenaar van een familiegraf verplicht een steen te plaatsen?

BvD

Antwoord:

Sun Jun 11 21:54:39 2000

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of de eigenaar van een familiegraf verplicht is om een grafsteen te plaatsen.
In de regel is dit inderdaad het geval. De verplichting is dan opgenomen in de beheersverordening (bij een gemeentelijke begraafplaats) of in het beheersreglement (van een kerkelijke of andere niet-overheids-begraafplaats.
Er zijn ook wel begraafplaatsen die in plaats van een steen een grafbedekking in de vorm van een beplanting toestaan, of andere herdenkingstekens.
Er zijn slechts enkele begraafplaatsen die het hebben van een grafbedekking niet verplicht stellen.

De wetgever noemt de verplichting niet, maar gaat er van uit dat een graf altijd gedekt en daardoor als zodanig herkenbaar is. De wet bevat wel een regel dat als een grafmonument ernstig verwaarloosd is en wanneer de rechthebbende op sommatie van de begraafplaats het monument niet herstelt of op orde brengt, dat dan het grafrecht vervalt.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 juni 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder