Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen moeder (stiefmoeder laat zonder overleg inscriptie steen aanbrengen)

8 maart 2004

Vraag nummer: 2951 (oude nummer: 4093)

Goede middag,

In 2000 is mijn moeder overleden en hebben drie van de vijf kinderen samen met vader een grafsteen gekocht en deze laten plaatsen.
In 2002 is vader hertrouwd en in 2003 is hij overleden. Nu heeft de tweede vrouw van mijn vader zonder overleg met de kinderen de graftsteen voorzien van een nieuwe inscriptie. Mag dit zomaar.

met vriendelijke groeten,
Lia Gommers

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk mag niet zomaar iemand een inscriptie op een monument laten plaatsen. Maar ik denk dat de tweede vrouw van uw vader niet 'zomaar' iemand is. Ik schat in dat zij inmiddels rechthebbende van het graf is.

Dat is op zich objectief gezien natuurlijk niet zo gek, want zij is de weduwe van de laatst begraven persoon. Maar... voor u en andere kinderen heeft dat het effect dat het graf van uw beide ouders in handen is van een vreemde!

Als u in de rubriek hebt gekeken, ziet u bij tientallen zo niet honderden vragen dat de rechthebbende op een graf mag beslissen wat voor monument op een graf komt en wat daar op staat. Dus ook om daar een inscriptie toe te voegen.

Als iemand er bezwaar tegen hebt dat zoiets gebeurt, vraag ik me altijd af waarom men dan niet eerder in actie is gekomen. Men hoeft niet herderziende of een professor te zijn om te bedenken dat na het overlijden van een echtgenoot zijn graf op naam van de echtgenote komt, áls tenminste niet tijdig actie wordt ondernomen. Waarom hebt u niet bij de begraafplaats direct gevraagd om het graf van uw ouders op uw naam te zetten na het overlijden van uw vader?
Blijkbaar zijn de verhoudingen niet optimaal, want anders zou er wel overleg geweest zijn. Maar dat kan aan beide partijen liggen...

Overigens zou het concreet ook moeilijk geweest kunnen zijn om met iemand overleg over de steen te hebben. U schrijft dat 3 van de 5 kinderen de steen hebben gekocht. Nou, dan zijn er al flink verstoorde verhoudingen, als 2 kinderen niet meedoen. En met welke kinderen had de 'stiefmoeder' dan wel en met welke geen overleg moeten voeren?

Wellicht is de tenaamstelling nog niet geformaliseerd en kunt u bij de begraafplaats alsnog vragen om het graf op uw naam te zetten. Als het graf al wél op naam van de weduwe van uw vader is gesteld, kan de begraafplaats het zonder toestemming van de weduwe niet meer terugdraaien. Dan is gebeurd, gebeurd. Wel kunt u de weduwe vragen om óf het graf nu op uw naam te laten zetten, dan wel om e.e.a. zo te regelen dat het na haar overlijden op uw naam kan komen te staan.

Overigens respecteert de weduwe uw familie/gezin wel, valt mij als buitenstaander op. Als dat niet zo zou zijn, zou zij uw vader in een apart eigen graf kunnen laten begraven. Dan 'heeft zij hem voor zichzelf'. Zo heeft ze blijkbaar niet geredeneerd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder