Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen gebroken

10 november 2008

Vraag nummer: 5849 (oude nummer: 11660)

Mijn vraag luid als volgt mijn schoonvader is voor een half jaar terug overleden, het graf waarin hij begraven is daar lag de moeder van mijn vrouw al . Dit graf is door een natuursteenbedrijf geopend en de steen is op een een of andere plek neergelegd de steen heeft daar nogal een tijdje gelegen en is waarschijnlijk op die plek gesneuveld nu heeft dit bedrijf zoals zij het beweren onzichtbaar gelijmd , maar het lijkt er niet op. Wie is er aansprakelijk voor dit probleem en wie draait er voor de kosten op. Graag zou ik hierop antwoord willen hebben.

Antwoord:

Geachte heer,

Daar kan ik geen antwoord op geven. Het hangt af van algemene voorwaarden van dat bedrijf en het soort breuk, hoe oud de steen was, het materiaal etc.
Een steen kan niet sneuvelen door ergens te liggen. Maar steen is een natuurproduct en door ouderdom, warmte en koude, uitzetten en inkrimpen, ontstaan soms haarscheurtjes die tot een breuk kunnen leiden bij optillen en verplaatsen.
Wat bij uw steen gebeurd is en waarom, weet ik niet.

In de regel zijn dit soort problemen wel het risico van de rechthebbende op het graf. Voor scheuren kan een bedrijf niet aansprakelijk zijn, tenzij het duidelijk gebroken is door ondeskundig handelen. Dat kan ik niet zien en ik heb er geen verstand van.

U zou wel een ander steenhouwersbedrijf de schade op kunnen laten nemen en een soort schaderapport laten opmaken. Als zij vanuit hun deskundigheid menen dat het andere natuursteenbedrijf verkeerd werk heeft geleverd, hebt u een punt waarmee u verder kan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder