Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen door broer op ander graf op andere begraafplaats geplaatst

2 februari 2002

Vraag nummer: 601 (oude nummer: 379)

Sun Feb 18 01:43:22 2001

Geachte heer Van der Putten,

een algemeen graf van mijn schoonmoeder is vorig jaar geruimd.
Nu heeft haar broer zonder medeweten van mijn schoonvader en de kinderen een grafsteen laten maken en deze geplaatst op zijn familiegraf op een andere begraafplaats.
Mijn schoonvader en zijn kinderen zijn hier niet in gekend en bovendien erop tegen omdat dit in strijd is met de wens van mijn schoonmoeder.
Mag dit zomaar?

Antwoord:

Sun Feb 18 13:53:48 2001

Geachte heer,

Iedereen mag een grafsteen ter herinnering van een overledene oprichten. Dus ook een broer voor zijn overleden zus.
Het zou 'normaal' geweest zijn om met de weduwnaar en de kinderen overlegd te hebben, maar daar is geen enkele verplichting toe. Blijkbaar hebben de weduwnaar en de kinderen geen behoefte aan een herinnering op een begraafplaats; maar als hun zwager/oom dat wel heeft, wat is daar dan feitelijk op tegen? "Het is in strijd met de wens van de overledene", wordt dan geroepen. Dat lijkt mij een makkelijk geroepen kreet. Was deze wens van de overledene zo expliciet dat ze in een testament of docicil vast ligt? Wilde ze niet dat er na haar overlijden nog iets aan haar herinnerde? Of had ze een hekel aan haar broer? Of hadden ze wellicht in het verleden ruzie en wil de broer het nu op deze manier bijleggen?

Het stuit mij eerlijk gezegd wat tegen de borst dat mensen die zelf niet de moeite nemen om hun vrouw/moeder in deze vorm te gedenken, dat een ander dan ook maar willen verbieden. Het kan zijn dat er een hele goede reden voor is, in dit geval. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar het heeft er de schijn van dat men elkaar alleen maar een beetje dwars wil zitten.

mr. W.G.H.M. van der Putten


Naschrift:
Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:
Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder