Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafsteen besteld zonder overleg met andere kinderen 2

11 oktober 2012

Vraag nummer: 32159

Beste heer van der Putten,

Mijn excuses voor mijn onvolledige info.
De aanpassing van het graf, schoonmaken kopsteen, border herstellen fundament enzovoorts is ook niet het probleem.
Het graf bestond sinds januari 1988 uit een kopsteen en border, deze border was opgevuld met plantjes.
Onze zwager wilde een afdekplaat omdat hij dit mooier vond.
De meerderheid van de andere kinderen was het hier dus niet mee eens.
En met de meerderheid bedoel ik dus 6 van de 9 kinderen, van de overige 2 heeft 1 geen mening en de ander woont in het buitenland en daar hebben we in deze niets meer van vernomen.
Toen ik in juni contact heb opgenomen met de steenhouwer om te bespreken hoe het graf in tekst aangepast moest worden, bleek dat mijn zwager zonder overleg met ons, al een opdracht op zijn naam en adres had geplaatst, inclusief het plaatsen van de afdekplaat die niet gewenst was. De steenhouwer wilde niet meer van deze opdracht afwijken en heeft deze ook zo uitgevoerd.
Mijn zwager heeft vervolgens de aan hem geadresseerde factuur voor het graf aan ons, de beheerders van "Erven van" rekening doorgestuurd.
Wij zijn van mening dat de kosten beschreven in regel 1 van deze mail over alle kinderen verdeeld moeten worden en dat de kosten van de afdekplaat die inmiddels bij ons bekend zijn, inclusief het plaatsen, voor de voorstanders van deze plaat zijn.

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik concludeer dat wij op een lijn zitten.
Ook ik meen dat de kosten voor het aanpassen van het graf, schoonmaken kopsteen, herstellen fundament e.d. over alle kinderen verdeeld zouden moeten worden en dat de kosten van de afdekplaat, inclusief het plaatsen, voor de voorstanders van deze plaat zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder