Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafschrift veranderen (naam ex-man verwijderen)

28 november 2003

Vraag nummer: 2700 (oude nummer: 3490)

Geachte Heer. Mijn vraag is als volgt, Is het juridisch mogelijk om de achternaam op de grafsteen van mijn twee overleden kinderen (welke 9 en 10 jaar geleden zijn overleden) te verwijderen. Dit gezien het feit dat ik inmiddels door omstandigheden al vier jaar geleden ben gescheiden en sinds die tijd geen enkel kontact meer met deze man wil en kan hebben. Voor mij is de situatie zeer pijnlijk gezien het feit dat ik het graf wekelijks bezoek en mijn ex-man nooit. Ik wil daarom niet meer via het graf van mijn kinderen met zijn naam geconfronteerd worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u de rechthebbende van het graf van uw kinderen bent, mag u in principe het opschrift van het grafmonument veranderen. Als u niet de rechthebbende bent (het graf staat niet op uw naam), dan hebt u er niets over te vertellen.

Ik merk echter wel op dat er jurisprudentie is, waarbij een nabestaande zich verzette tegen het grafschrift op een monument, waarbij de rechthebbende de relatie van de overledene met die nabestaande verdoezelde door de achternaam niet te vermelden. De rechter gaf die nabestaande gelijk.

Er bestaat dus een kans dat als u, als u rechthebbende bent, het grafschrift laat veranderen, uw ex-echtgenoot met succes een beroep op de rechter kan doen. De kinderen droegen per slot wettelijk zijn/dezelfde achternaam, los van al uw emoties.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder