Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafschennis???? (verwijderen grafsteen)

18 september 2002

Vraag nummer: 1089 (oude nummer: 1424)

Tue Jan 25 14:41:21 2000

Mag de grafsteen weggehaald worden, als de verzekering onverhoopt niet uitbetaalt?

Antwoord:

Tue Jan 25 16:19:37 2000

Geachte heer of mevrouw,

Als de verzekering (of u) de grafsteen niet betaalt, mag die inderdaad worden weggehaald. Dat lijk mij ook logisch.

Het weghalen van de steen is geen grafschennis. Dat is pas aan de orde als de steen wederrechtelijk - zoals dat heet - wordt weggehaald, dus onbevoegd. Als een grafsteen niet betaald is, is vaak volgens algemene voorwaarden van steenhouwers de eigendom nog niet overgegaan; men mag als eigenaar de steen weghalen. Hiervoor is overigens wel instemming vereist van de begraafplaats. Maar als men de reden kent, stemt een begraafplaats daar altijd mee in.

Ik wijs er overigens op dat een graf zonder steen het risico loopt om - op termijn - in haar geheel te worden opgeheven. Veel begraafplaatsen hebben de regel dat een graf bedekt moet zijn; als het niet bedekt is voldoet men niet aan de voorwaarden; voldoet men niet aan de voorwaarden, dan kan het graf (10 jaar na de laatste begraving) worden opgeheven. Men heeft dan echter ook niet meer het recht om tussentijds andere bijzettingen in het graf te laten doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 januari 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder