Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafrecht en wijziging grafsteen zonder toestemming

28 februari 2005

Vraag nummer: 3721 (oude nummer: 5670)

Op 7 juni 1997 is mijn zoon gestorven. Ik heb toen een graf gehuurd voor 20 jaar, dus daar zijn er bijna 8 jaar van verstreken. Op 15 januari 2004 ben ik gescheiden van mijn toenmalige vrouw. Op 20 december 2004 is mijn ex-vrouw overleden, en is zij bijgezet in het graf van mijn overleden zoon. Vorige week was ik op het kerkhof, en zag ik, dat mijn achternaam van de steen verwijderd is, alleen de voornaam van mijn zoon staat er nog op, maar wel de voor- en achternaam van mijn ex-vrouw. Nu is mijn vraag of dit zomaar kan zonder mijn toestemming, omdat het graf op mijn naam staat. Bij navraag bij de begrafenisondernemen kreeg ik echter te horen dat het grafrecht na de scheiding automatisch naar mijn ex-vrouw overgegaan is, terwijl ik nergens voor getekend heb, en hier ook niet mee akkoord was gegaan. Ook kreeg ik te horen dat het grafrecht nu automatisch is overgegaan naar mijn andere 2 zoons, ook weer zonder mijn medeweten en zonder mijn toestemming. Het huurcontract van het graf staat immers op mijn naam. Hadden ze mijn toestemming moeten vragen wat betreft het veranderen van de steen, en kan ik dit alsnog laten wijzigen, en wie kan ik daar dan aansprakelijk voor stellen, de nabestaanden,begrafenisondernemer, of de gemeente waar ik het graf van gehuurd heb. Ik hoop dat dit voor U duidelijk genoeg is om een antwoord op te geven, voor eventuele andere informatie kunt U me altijd bellen, mijn nummer is 0616732192. Bij voorbaat mijn vriendelijke dank.
G.M. Hendriks van de Weem

Antwoord:

Geachte heer,

Als het graf op uw naam stond, kan dat uiteraard niet zonder uw toestemming.
De stelling dat het grafrecht na of door de scheiding automatisch naar uw ex-vrouw is overgegaan is volstrekte nonsens. Het grafrecht kan alleen overgaan doordat u het zelf overdraagt of op rechterlijk bevel. En uiteraard kan het grafrecht na het overlijden van uw vrouw niet overgaan op andere personen, want het is niet overgegaan op haar.

Ik zou dit direct voorleggen aan de houder van de begraafplaats, de gemeente. Ik zou een verklaring van het gebeurde verlangen en eisen dat men het ongedaan maakt, op haar kosten. Per slot was en bleef u rechthebbende. Ik mag aannemen dat u ook een grafbrief of beschikking hebt, in elke gevalk een schriftelijk document waar dat uit blijkt. Het verlenen van een grafrecht dient volgens de wet schriftelijk te gebeuren.

Ik zou in eerste instantie de zaak niet voorleggen aan de nabestaanden van uw vrouw of de begrafenisondernemer, omdat u daar geen contractuele relatie mee hebt. Wel met de gemeente, op basis van het grafrecht.
Hoe hebt u overigens ingestemd met het begraven van uw ex-vrouw in het graf? Wie heeft het u gevraagd en hebt u er voor getekend?

Als de gemeente ongenegen is om de zaak weer recht te trekken, is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Het is onrechtmatig om het grafrecht uit uw handen te nemen.

Zie over het terecht en onterecht overschrijven van een graf ook vragen in de sub-rubriek Graf overschrijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder