Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafopschrift (achternaam verplicht?)

16 maart 2005

Vraag nummer: 3760 (oude nummer: 5717)

Op het graf van mijn vrouw heb ik alleen haar voornaam laten zetten. De begraafplaatsbeheerder vindt dat dit volgens reglement niet is toegestaan (ik kan er niets over vinden). Ik ben dan ook niet van plan dit te veranderen. Kan ik alsnog daartoe gedwongen worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is zeer ongebruikelijk dat beheersverordeningen of beheersreglement voorschrijven wat voor tekst er op een grafmonument moet staan. Als er soms wel iets is voorgeschreven is het, dat er geen onwelgevoeglijke teksten gebruikt mogen worden.

Als in uw geval niet met zoveel woorden in het reglement staat dat iemands voornaam en geslachtsnaam op het gedenkteken vermeld moeten worden, is het niet verplicht.
Er zijn soms ook wel mensen die anoniem begraven willen worden; wat is daar op tegen? Als men maar geadministreerd is bij de begraafplaats. Ik zie soms ook wel andere aanduidingen op grafstenen die (mij) ontroeren, zoals het simpele 'moeder' of 'ons moeder' en 'ons mam'.

Als het niet uitdrukkelijk in het reglement of in - op het reglement gebaseerde - nadere voorschriften staat, kan men u niet dwingen. Meent men van wel, dan kunt u bezwaar aantekenen (als het een gemeente is) of mogelijk een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen, als de (kerkelijke of private) begraafplaats daar bij aangesloten is.
Als het wél in het reglement staat, kunt u natuurlijk altijd het bestuur van de begraafplaats vragen om het reglement te veranderen.

Overigens, als het een kerkelijke of andere private begraafplaats is, moet u nog op het volgende letten. De bepalingen van het reglement gelden uitsluitend als het reglement u voorafgaand aan de grafuitgifte en begrafenis van uw vrouw ter hand is gesteld. Als men u geen reglement heeft gegeven of niet tijdig heeft gegeven, kan daar wellicht 1000 keer in staan dat achternamen verplicht zijn, maar - helaas pindakaas voor de begraafplaats - is het dan niet rechtsgeldig. Zie andere vragen over de geldigheid van reglementen in de sub-rubriek "Verordening / reglement".

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder