Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafmonument uniform kruis


4 februari 2009

Vraag nummer: 6140  (oude nummer: 12257)

Geachte heer van der Putten,

Inmiddels hebben we uw advies opgevolgd en een advocaat in de arm genomen.
Deze advocaat heeft schriftelijk contact gehad met de jurist van het Bisdom Den Bosch.
Het antwoord van deze jurist brengt ons heel erg aan het twijfelen.
In de laatste alinea van zijn lange brief verwijst hij naar artikel 28 lid 1 van de wet op de lijkbezorging.
Een uitsluitend recht op een graf kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Op basis van dit artikel kan dus nooit een eigen monumentje worden geplaatst.

Mijn vraag aan u is:
In hoeverre is de bepaling in dit artikel hierop van toepassing? Of zijn wetten in het burgerlijk wetboek rechtsgeldig? Waar baseert de rechter zijn uitspraken op?
Kunt u mij een LJN nr. doorgeven van een gelijke zaak? U hebt mij in een eerder antwoord aangegeven dat er jurisprudentie is, waarin de rechthebbende gewonnen hebben.
Ik weet dat ik weer veel vragen heb. Maar het is nog zo moeilijk om de zaak los te laten. Zeker voor de moeder van mijn kleindochter,
Dank u wel voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie geen enkel verband tussen de opmerking dat een uitsluitend recht op een graf uitsluitend schriftelijk kan worden gevestigd (wat klopt) en dat er op basis van artikel 28, lid 1, Wlb nooit een eigen monumentje kan worden geplaatst. Dat heeft niets met elkaar te maken.

Ik kan op uw vragen niet ingaan als ik de briefwisseling niet gezien heb, en uw vragen zijn zo algemeen, dat ik er in theorie vele pagina's over vol kan schrijven. Maar dat heeft geen zin als ik de correspondentie en de argumenten niet ken.
Ik heb wel jurisprudentie in mijn archief, maar die jurisprudentie is meestal niet gepubliceerd zodat er geen LJN-nummer is. Voor de gemiddelde jurist zijn dat soort zaken immers te specifiek en te weinig voorkomend.
Maar het is gewoon (te) veel werk om dat allemaal op te zoeken en uit te zoeken. Dat valt buiten het kader van een gratis adviesrubriek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >