Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafmonument uniform kruis (vervolg 11791)


7 januari 2009

Vraag nummer: 6051  (oude nummer: 12075)

Geachte heer van der Putten,

Naar aanleiding van uw laatste antwoord d.d. 4 december 2008 heeft mijn zoon een aangetekend schrijven gestuurd naar het kerkbestuur en hierin gesteld dat het reglement juridisch niet verbindend is, omdat hij dit niet ontvangen heeft.
Naar aanleiding van deze brief ontvangt hij vandaag antwoord van de juridisch adviseur van het bisdom 's Hertogenbosch. In deze brief staat dat dit reglement niet de enige rechtsbron vormt in deze zaak.
Hij stelt dat: volgens artikel 217 boek 6 van het burgerlijk wetboek een overeenkomst tot stand komt door een aanvaarding van het aanbod.
Volgens het kerkbestuur is door de koster van de parochie mondeling aan mijn zoon medegedeeld wat de regels zijn voor de begrafenis van mijn kleindochter.
Maar dit is dus niet gebeurd!. Dit hebben we nu in een laatste brief van onze kant ook medegedeeld. Hierna zullen we verder gaan met een advocaat. Maar ik ben nu bang dat we in een welles-nietes spelletje terecht komen. Ik vind het ook heel erg dat we in zo'n klein dorp in dit soort zaken terecht komen. We kennen iedereen en dus ook de koster van het dorp heel erg goed. Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat men dit soort zaken gaat "verzinnen". Hoe gaat een rechter daar mee om. Mijn zoon en schoondochter kunnen met de hand op het hart onder ede verklaren, dat dit dus nooit mondeling gezegd is. Pas een maand na de begrafenis is hier het eerste woord over gesproken.
Graag uw reactie.
Dank u wel voor uw medewerking.
Een bedroefde oma.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eventuele mondelinge mededelingen van de koster, of ze nu wel of niet gedaan zijn, hebben gewoon niet dezelfde geldigheid als het reglement.
Het is erg vervelend, maar wel goed dat uw zoon nu een advocaat in de arm neemt.

Tot slot wil ik nogmaals opmerken, zoals ik 1 december al deed, dat als de parochie in uw dorp ook is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de Ombudsman Uitvaartwezen kan worden ingeschakeld. Dat is goedkoper dan een gewone rechtszaak, maar dan is het toch verstandig een advocaat in de arm te nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >