Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafmonument (uniform kruis; dat willen we niet)

24 november 2008

Vraag nummer: 5907 (oude nummer: 11791)

Mijn kleindochtertje van 5 dagen is overleden en begraven op de begraafplaats in ons dorp Wxxxxxxx. Het beheer van de begraafplaats is in handen van de parochie. Nu is er een reglement van 50 jaar terug waarin staat dat alle graf monumenten gelijk moeten zijn. Zowel van de volwassenen als de kinderen. Uiteraard voor de kindjes met een kleiner kruisje. Mijn zoon wil hier van afwijken en een eigen ontwerp laten maken voor het grafmonumentje. In hoeverre is dit juridisch toegestaan. Tot nu toe houdt het parochie bestuur aan de regels die 50 jaar terug opgesteld zijn en alle grafmonumenten gelijk. Is dit terecht en zo ja, hoe is de procedure om dit aan te laten passen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw medewerking.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een reglement voor het beheer van een begraafplaats dat 50 jaar oud is, is even geldig als een reglement dat 5 jaar oud is of 100 jaar oud is. Zolang er geen nieuw reglement is vastgesteld, is een oud reglement gewoon geldig. Bijvoorbeeld de huidige wetgeving voor begraven is al sinds 1869 geldig; tussentijds zijn er wel wat dingen gemoderniseerd, maar in principe en op hoofdlijnen is de wet nog hetzelfde als in 1869.

Als er in het reglement staat dat alle grafmonumenten gelijk moeten zijn, dan is dat gewoon een geldige regel. Als mensen dat niet willen, moet ze daar hun man/vrouw of kind niet begraven.
Er is geen procedure om dit aan te laten passen. Als uw zoon er bijvoorbeeld een rechtszaak over zou willen voeren, kan ik nu al voorspellen dat hij die hoogstwaarschijnlijk verliest. Regels zijn regels. Ook voor de rechter.

Maar uw zoon kan wel aan de orde stellen of het nog wel van deze tijd is om die regels zou te houden. Je kunt die oude regels natuurlijk van tijd tot tijd wel moderniseren, net zoals met de wet gebeurt. Mensen willen tegenwoordig iets persoonlijks en niet iets onpersoonlijks. Uw zoon kan in een gesprek met het bestuur van de parochie vragen om de regels te veranderen. Stel dat men dat niet wil, dan zou u bijvoorbeeld een handtekeningenactie kunnen beginnen onder inwoners van het dorp, die willen dat het verandert. En die handtekeningen aan het bestuur aanbieden. En daar ook de redactie van een lokale krant op kunnen attenderen zodat het aandacht krijgt. Als een groot deel van de mensen in het dorp verandering wil, zal het parochiebestuur daar waarschijnlijk wel rekening mee houden. De tijden veranderen, ook voor parochiebegraafplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder