Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf ruimen


30 november 2002

Vraag nummer: 1821  (oude nummer: 2190)

Sun, 5 Jan 2003 13:32

wie betaalt het ruimen van een graf op een bestaand kerkhof?

in mijn geval betreft het een grafhuur van meer dan 35 jaar.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Standaard geldt dat degene die wenst dat een graf geruimd wordt, de kosten betaalt.

Normaal zijn de kosten van het ruimen van een graf om het voor een nieuwe begrafenis geschikt te maken, kosten van de begraafplaats. Zij verdisconteren die kosten in de kosten van uitgifte van een graf.

Sommige begraafplaatsen geven de rechthebbende op een graf het recht om het graf geheel of deels te laten ruimen (vaak 'schudden' genoemd) om plaats te maken voor volgende generaties overledenen. Dan zijn de kosten voor de rechthebbende.

Op sommige kerkelijke begraafplaatsen kent men echter de verplichting om wanneer men een grafrecht niet verlengt, de kosten van het verwijderen van het monument te dragen. Dan waren bij de uitgifte van het graf de kosten ook niet erg hoog, zodat het in theorie lood om oud ijzer is of men de totale kosten van het graf bij de uitgifte of deels bij de uitgifte en deels bij het beƫindigen van het recht betaalt. In de praktijk maakt het wel verschil, omdat de kosten van uitgifte van het graf meestal uit de nalatenschap worden betaald zodat alle erfgenamen evenredig bijdragen. Maar het graf komt op naam van 1 persoon te staan en die persoon of diens opvolger is dan later aansprakelijk voor de kosten van ruiming van het grafmonument, hetgeen men vaak niet beseft. En daar is men dan niet blij mee. Maar aan die kosten zit men contractueel wel vast.

De ouderdom van het graf of grafmonument speelt bij dit alles geen enkele rol.

mr W.G.H.M. van der Putten

5 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >