Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Graf beschadigd door renovatie begraafplaats

4 juni 2008

Vraag nummer: 5463 (oude nummer: 10817)

Geachte Mevrouw,
Ik heb in 1998 een graf gekocht in Loosduinen, incl. onderhoudskosten. De beheerder van de begraafplaats is de Prot. Gem. te 's-Gravenhage.
Er is een vergunning afgegeven n.a.v. een op papier gezette Motivatie t.a.v. de symboliek en een maquettte. Aan het hoofdeinde ligt een grote steen waarin een syboliek is uitgehouwen. Deze behoort ook waterpas te liggen. Het steekt dus nauw hoe de steen ligt. De steenhouwerij heeft deze zeer zware steen met een takelwagen geplaatst op een betonnenplaat, anders zou de kans bestaan dat de steen in het graf zou gaan zakken op den duur en daarvoor zou ik dan aansprakelijk worden gesteld. Ook is er in de vorm van een graf ( een rechthoek) een rij stenen ter markering aangebracht. Op een bepaalde plek op het graf ligt een NAAMSTEEN. Als grafbedekking is hedera-beplanting aangebracht. Zeer regelmatig ging ik naar het graf toe om de hedera te snoeien, zodat het een prachtig tapijt werd van ongeveer 15cm hoog. Sinds 2001 woon ik Emmen en ga 4/jaar naar het graf toe om er o.a. onderhoud te verrichten. Tussendoor onderhoud een kennis van mijn het graf, omdat na een telef. gesprek in 2002 bleek dat de Prot. Gem. niemand wist die dat voor mij zou kunnen doen. Later werd ik daarover teruggebeld en kreeg ik een naam door en met die meneer heb ik ook contact gehad. Alleen het was niet meer nodig omdat er een kennis in de buurt kwam wonen die deze taak graag op zich nam.
In april 2008 zou ik naar het graf toe gaan voor onderhoud en omdat in die maand de geboortedag van mijn man was. Het hek was met een ketting afgesloten en er stond een bord dat dit i.v.m. de renovatie van de begraafplaats gesloten was en alleen in het weekend open was. Er stond een tel. nr. bij vermeld van de opziener, die na 17.00 uur gebeld kon worden. Ik heb dus voor niets 550 km gereden en was diep teleur gesteld. Ik heb de opziener gebeld en die is het voor mij uit gaan zoeken waarom ik de brieven, verstuurd in mei en nov. 2007 t.a.v. de renovatie niet ontvangen heb. Het antwoord was dat ik niet in het bestand stond. Hoe kan dit????? Zij gaven op dat ik de verhuizing niet had doorgegven. Klopt niet + ik heb in 2001 tel. contact gehad. Ik heb een graf gekocht dus ik ben toch te vinden??
Vervolgens ben ik er in het weekend daarop weer naar toe gegaan. Ik was verbijsterd!!! De grafstenen er naast zijn een halve meter naar achteren verplaatst, het zand is opgehoogd zodat het lijkt alsof het graf in het zand is verdwenen. Het bovenste gedeelte van de hedera grafbedekking is nog net te zien, maar niet meer in een strakke lijn, want daar ligt gewoon zan. Het middelste deel is zichtbaar en de naamsteen ligt in het zand. Het graf steekt aan de voorzijde nu een halve meter uit en de steen aan het hoofdeind ligt in midden t.a.v. de andere graven. Het graf ligt nl. aan het einde van een pad, naast de schutting. Er was tegen mijn kennis gezegd dat ze hadden geprobeerd de steen te verplaatsen maar dat dit niet kon omdat de steen met pennen in de grond zat. De foto's van het opbouwen van het graf, de steen hangt dan ook in takels op die foto en ook de foto's van de omlijsting, de plaats van de naamsteen, heb ik naar de Prot. Gem. verstuurd. Ik heb mijn ongenoegen over de gang van zaken gemeld en ze grote onzorgvuldigheid verweten. Ik heb geeist dat ze het weer in de oorspronkelijk staat zouden terugbrengen en wel op hun kosten. Volgens mij hadden ze helemaal niet aan de steen mogen komen zonder mijn toestemming en valt dit onder grafschending. Ik ben er niet in gekend en er is geen overleg gepleegd.
Is er een wet waar ik iets mee kan??? Wat moet ik nu gaan doen, om het graf weer in orde te krijgen?
Ik heb eergisteren van hen een schrijven ontvangen waarin ze mij laten weten dat ze voor de renovatie mijn toestemming niet nodig hebben ( nee, dat begrijp ik, daar gaat het ook niet over) en dat ze het graf niet in de oorspronkelijk op hun kosten terugbrengen.
Bijvoorbaat mijn hartelijke dank.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt wel degelijk (ook) dat men het grafmonument weer in de oude goede staat moet brengen.
Ik adviseer u om een advocaat in de arm te nemen die een brief kan schrijven die misschien iets meer indruk maakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder