Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gevolgen (vervolg 12757)

11 april 2009

Vraag nummer: 6400 (oude nummer: 12762)

Juridisch advies
Vraag: Graf veranderen
mag mijn broer waar wij en mijn moeder al 7 jaar geen contact mee hebben het graf van mijn vader zomaar veranderen?

10 april 2009

Antwoord:
Alleen de rechthebbende op een graf (de persoon op wiens naam het graf staat bij de administraie van de begraafplaats en die een schriftelijk grafbewijs heeft) mag een graf veranderen. Anderen niet.

11 april 2009


Mijn broer heeft dus een paar jaar geleden het graf verandert, en wil dit nu weer doen. Wat zijn de gevolgen voor hem, en bij wie kunnen wij dan terecht?

Antwoord:

Als uw moeder de rechthebbende is, kan zij het graf weer (terug) veranderen zoals zij wil.
Uw moeder kan de beheerder van de begraafplaats inlichten en vragen om als hij uw broer aan het werk ziet bij het graf, haar en de politie te informeren.
Uw moeder kan uw broer schriftelijk informeren dat zij geen veranderingen door hem aan het graf wenst, hem aansprakelijk stellen voor kosten voor het terug veranderen en hem waarschuwen dat zij aangifte zal doen bij de politie. Maar dan moet het natuurlijk om forse ingrepen gaan, niet als uw broer een paar viooltjes uitgraaft en vervangt door vlijtige liesjes.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder