Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geschil over uitvoering van de grafsteen

24 november 2004

Vraag nummer: 3500 (oude nummer: 5019)

Bestaat er een onafhankelijke instantie die uitspraak doet wanneer er een geschil (klacht) is over de geleverde kwaliteit van een grafsteen. Wat zijn de kosten en hoe gaat zoiets in zijn werk.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben er niet bekend mee, maar ik meen dat er wel een of meer onafhankelijke instanties zijn die uitspraak doen bij een geschil over een grafsteen. Welke instantie daartoe bevoegd is hangt echter af van de vraag of uw leverancier bij een bepaalde organisatie is aangesloten.
De enige waar ik van gehoord heb is de Geschillencommissie Natuursteen (zie http://www.steenhouwerij.nl/levering/grafwerk.pdf), maar er kunnen er meer zijn.

Uw leverancier moet vertellen waar men met een geschil naar toe kan. En eigenlijk moet een consument er naar informeren voordat hij besluit met een leverancier in zee te gaan.

Over de kosten van zo'n geschillenbehandeling kan ik u niets zeggen.

Voordat u echter een geschil aanhangig maakt, zou ik wel proberen zelf objectief te beoordelen of uw klacht enige kans van slagen heeft. Dat een steen scheef is geplaatst bijvoorbeeld, is iets wat men niet hoeft te accepteren. Maar natuursteen is een natuurproduct en als het gaat om bepaalde klachten of kenmerken die daar mee te maken hebben, dan kan het een stuk lastiger worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder