Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeentelijke begraafplaats Franeker (stellen steen)


6 september 2008

Vraag nummer: 5664  (oude nummer: 11231)

Mijn collega heeft een graf in Franeker op de gemeentelijke begraafplaats aldaar.
Zij vroeg laatst aan de gemeente om de steen op het graf van haar overleden zoontje even recht te zetten want deze stond scheef, dit had zij nl van mij gehoord dat dit ook gebeurt in mijn woonplaats Oosterbierum op de kerkelijke begraafplaats. Ik ben in Oosterbierum mede beheerder van deze begraafplaats. Mijn collega kreeg te horen dat ze de steenhouwer maar moest bellen en het uiteraard zelf ook betalen.
Klopt dit, ik dacht dat de beheerder van de begraafplaats hier verantwoordelijk voor was. dus de steen gewoon weer recht moet zetten zonder kosten, want zij betaalt €40 per jaar voor onderhoud.

In afwachting op u antwoord met vriendelijke groet
Sijbe Wop Houtsma

Antwoord:

Geachte heer,

Vaak geeft het veel verwarring, waarvoor men nu onderhoudkosten op een begraafplaats betaalt. Meestal gaat het alleen om een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats (paden, bomen, algemene voorzieningen). niet om het onderhoud van individuele monumenten.

Er is ook een klein aantal gemeentelijke begraafplaatsen waar men ook beperkt onderhoud aan individuele monumenten verricht. Maar dit staat dan ook duidelijk omschreven in de beheersverordening van de begraafplaats. Als er niets beschreven is, is er geen recht.

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2007 een nieuwe Begraafplaatsverordening vastgesteld. De tekst is te vinden op de site van de gemeente.
Artikel 13 gaat over "Verplichtingen rechthebbende / gebruiker" en luidt:
> 1. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de letters en andere figuren op het gedenkteken, indien nodig het opnieuw stellen van het gedenkteken en de zorg voor grafbeplanting. <
Dus de rechthebbende op een graf is in Franeker dus zelf verantwoordelijk voor het (laten) stellen van de steen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >