Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gemeentelijke begraafplaats Franeker (stellen steen)

6 september 2008

Vraag nummer: 5664 (oude nummer: 11231)

Mijn collega heeft een graf in Franeker op de gemeentelijke begraafplaats aldaar.
Zij vroeg laatst aan de gemeente om de steen op het graf van haar overleden zoontje even recht te zetten want deze stond scheef, dit had zij nl van mij gehoord dat dit ook gebeurt in mijn woonplaats Oosterbierum op de kerkelijke begraafplaats. Ik ben in Oosterbierum mede beheerder van deze begraafplaats. Mijn collega kreeg te horen dat ze de steenhouwer maar moest bellen en het uiteraard zelf ook betalen.
Klopt dit, ik dacht dat de beheerder van de begraafplaats hier verantwoordelijk voor was. dus de steen gewoon weer recht moet zetten zonder kosten, want zij betaalt €40 per jaar voor onderhoud.

In afwachting op u antwoord met vriendelijke groet
Sijbe Wop Houtsma

Antwoord:

Geachte heer,

Vaak geeft het veel verwarring, waarvoor men nu onderhoudkosten op een begraafplaats betaalt. Meestal gaat het alleen om een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats (paden, bomen, algemene voorzieningen). niet om het onderhoud van individuele monumenten.

Er is ook een klein aantal gemeentelijke begraafplaatsen waar men ook beperkt onderhoud aan individuele monumenten verricht. Maar dit staat dan ook duidelijk omschreven in de beheersverordening van de begraafplaats. Als er niets beschreven is, is er geen recht.

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2007 een nieuwe Begraafplaatsverordening vastgesteld. De tekst is te vinden op de site van de gemeente.
Artikel 13 gaat over "Verplichtingen rechthebbende / gebruiker" en luidt:
> 1. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de letters en andere figuren op het gedenkteken, indien nodig het opnieuw stellen van het gedenkteken en de zorg voor grafbeplanting. <
Dus de rechthebbende op een graf is in Franeker dus zelf verantwoordelijk voor het (laten) stellen van de steen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder