Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geen naam vader op grafsteen

25 oktober 2002

Vraag nummer: 1361 (oude nummer: 1713)

Mon May 8 15:47:44 2000

In 1998 overleed een vader, die werd begraven in een algemeen graf. Eind 1999 overleed zijn zoon, op jonge leeftijd. De zoon woonde samen; de vriendin heeft de begrafenis betaald en hem in een familiegraf begraven.
In overleg heeft de moeder (echtgenote vader en moeder van de zoon) de vader uit het algemene graf laten opgraven en die is nu bij de zoon in het familiegraf begraven.
Het probleem is dat de vriendin nu niet wil dat de naam van de vader erbij komt op de grafsteen. Dat wil de moeder wel, maar de vriendin wil het niet.
Is dat redelijk? Wie heeft het voor het zeggen?


Antwoord:

Tue May 9 01:39:12 2000

Geachte heer of mevrouw,

Als de vriendin de begrafenis heeft geregeld (wie hem betaald heeft is van minder belang) en het graf heeft aangekocht (kopen is nog iets anders dan betalen) en als zodanig rechthebbende is, heeft de vriendin het in principe voor het zeggen.

Echter, het is niet redelijk dat als er meer mensen in het graf liggen, dat niet op de steen tot uiting komt. Er is jurisprudentie van de rechtbank Den Haag, van een jaar of 2, 3 geleden waarin de rechthebbende op een graf werd gesommeerd om een naam bij te voegen. Dat zal het algemeen maatschappelijk gevoelen zijn en te verwachten is dat een rechter dat volgt. Maar natuurlijk moet eerst worden geprobeerd te zaak minnelijk te regelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 maart 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder