Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gedenksteen te laat geleverd; klachten?

9 februari 2009

Vraag nummer: 6153 (oude nummer: 12289)

Heb na het overlijden van mijn vrouw een gedenksteen besteld bij Antonium te Schiedam.Pas na ruim 5 maanden is deze geleverd na uiteindelijk tussenkomst/bemiddeling van de Klachtenbond(www.boycot.nu)Mijn vraag is derhalve :Is er een termijn te stellen waarbinnen een gedeksteen geleverd moet worden en kan ik indien deze termijn is overschreden ergens mijn beklag hierover doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is natuurlijk wel een termijn te stellen waarbinnen een gedenksteen geleverd moet worden. Maar daar zijn geen standaarden voor.
Men moet bij de bestelling van een steen afspreken wanneer die geleverd wordt. Als men vindt dat er een harde einddatum van levering moet zijn, moet men die meteen ook afspreken en duidelijk de consequentie van het niet halen van die datum op schrift stellen. Als iemand dat niet al meteen bij de bestelling niet gedaan heeft, kan ook wel later zo'n harde termijn worden gesteld, maar dan ook alleen in redelijkheid. Het hangt er dan van af hoe lang de normale levertijd is, waar de steen vandaan moet komen, wat een reeele termijn is, etc. Maar vaak schiet men er weinig mee op om dan de koop af te blazen, omdat men dan met een andere leverancier meestal weer van voren af aan zal moeten beginnen.

De mogelijkheid van klachten verschilt van leverancier tot leverancier. Het hangt af van de vraag of een leverancier bij een brancheorganisatie is aangesloten en of die een klachten- of geschillenregeling kent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder