Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gebruikelijke tekst grafsteen (man, vader, opa en zoon?)

19 november 2008

Vraag nummer: 5885 (oude nummer: 11752)

Graag wil ik weten wat er hoort op de steen of wat gebruikelijk is. Mijn moeder is overleden in 2000 en daar staat mijn vrouw moeder en oma (had geen ouders meer) Nu is mijn vader overleden en die zijn vader leeft nog wel, dus eigenlijk vinden wij kinderen dat er moet komen man, vader, opa en zoon. Klopt dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er moet niets. Dit soort zaken is een kwestie van persoonlijke smaak. Maar als je in verschillende regio's in het land kijkt zie je ook wel verschillen. In sommige streken zie je bijvoorbeeld relatief veel spreuken op een steen en in andere regio's bijna niet. En of men uitvoerig is in het benoemen van 'man, vader, opa en zoon' is ook iets waar regionaal verschillende gebruiken in zijn.
Je kunt dus niet zeggen wat 'hoort' of wat 'gebruikelijk' is.

Maar hoe compleet moet je wezen? Ik begrijp dat er op het grafmonument van uw moeder ook had kunnen staan 'mijn vrouw, moeder, oma en schoondochter' in plaats van 'mijn vrouw, moeder en oma'.
Maar er had ook kunnen staan 'mijn vrouw, moeder, oma, schoondochter en zus'. Of er had ook kunnen staan 'mijn vrouw, moeder, oma, schoondochter, zus en tante'. Ook had er kunnen staan 'mijn vrouw, moeder, oma, schoondochter, zus, tante en vriendin'. Of 'mijn vrouw, moeder, oma, schoondochter, zus, tante, vriendin en buurvrouw'. Ik wil maar zeggen: waar leg je de grens? Alles kan, maar soms wordt het een beetje overdreven.

Het lijkt me iets waar u in familiekring een knoop over door moet hakken. Ik kan me voorstellen dat de een een voorkeur heeft voor het ene en een ander voor iets anders, maar het lijkt me niet iets om slaande ruzie over te krijgen.
Als u het bij vader een beetje gelijk wilt houden als met moeder, dan ligt 'man, vader en opa' voor de hand. Maar als u uw grootvader een heel erg groot plezier doet met 'mijn zoon', dan moet u hem dat niet ontzeggen. Het is voor ouders altijd smartelijk om kinderen te verliezen, ook als ze op leeftijd zijn.

Dus, eigenlijk heb ik geen advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder