Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ex-man wil zijn naam niet op monument ex-vrouw

7 maart 2008

Vraag nummer: 5255 (oude nummer: 10405)

Als beheerder begraafplaatsen kreeg ik de volgende vraag.

Een ex partner heeft mij gevraagd uit te zoeken of zijn achternaam mag worden bijgeschreven op een monument van zijn ex die is overleden.

Hij vindt dit ongepst en vraagt wat hij hier aan kan doen?

Met vriendelijke groet,
XY
Gemeente Z

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, de naam van de ex-partner mag bijgeschreven worden op het grafmonument van zijn voormalige echtgenote.
Het is mogelijk dat een gescheiden vrouw de naam van haar ex-echtgenoot blijft voeren. En sinds een aantal jaren geleden een getrouwde man de naam van zijn vrouw mag gaan gebruiken kan het andersom ook gaan voorkomen.
Daar is ook al veel gedoe over geweest, al tientallen jaren geleden, van mannen die niet wilden dat hun ex hun naam bleven voeren. Maar ik weet niet anders dan dat in rechtszaken daarover beslist is dat het toch altijd mocht, omdat de maatschappij de vrouw onder die naam kende. Ik schat in dat de rechter daar niet anders over denkt als de vrouw overleden is.

Ik kan me voorstellen dat er wel situaties zijn dat een rechter kan beslissen dat het in dat geval niet mag, maar dan moet je denken aan extreme situaties. Bijvoorbeeld dat de vrouw de man heeft vermoord en nabestaanden het niet acceptabel vinden dat de vrouw dan nog de naam van de man voert. Maar bij een normale echtscheiding - en dat veel echtscheidingen heel erg vervelend verlopen is helaas normaal - is er onvoldoende reden.

Ik kan me ook nog voorstellen dat er verschillen zijn. Als de man De Jong heet en de vrouw De Vries en er staat op het monument de naam 'Albertine de Jong - de Vries', dan kun je er niets tegen doen. Als er staat 'Albertine de Jong - de Vries gehuwd met Jan de Jong', of 'Albertine de Vries gehuwd met Jan de Jong', dan kun je tegen die feitelijk onjuiste vermelding van het gehuwd zijn wel bezwaar maken.

Echter, een begraafplaatshouder kan hier niets aan doen. Die moet maar accepteren wat de rechthebbende op een graf qua tekst op een steen wil hebben. Hij kan niet ingrijpen, hij is geen rechter, hij heeft geen bevoegdheid. De voormalige echtgenoot moet het zelf zien te regelen met de rechthebbende op het graf en kan als hij er niet uitkomt een advocaat inschakelen en dan zonodig naar de rechter stappen. Dan moet hij niet procederen tegen de begraafplaatshouder, want die heeft geen zeggenschap over de tekst op een monument, maar tegen de rechthebbende die die zeggenschap wel heeft. Maar in verreweg de meeste gevallen - zie de situaties die ik hierboven schetste - is een rechtszaak kansloos.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder