Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ex-man heeft grafrecht en weigert plaatsen grafsteen

4 december 2015

Vraag nummer: 44444

In 1994 is ons 1e kind overleden aan het eind van de zwangerschap. In de 'kraamtijd' hebben wij de uitvaart geregeld en en een graf gekocht. Dit staat op naam van mijn ex-partner (wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd). In juli 2015 zijn we gescheiden en in augustus 2015 is onze zoon dodelijk verongelukt. Ik wil nu graag actie ondernemen voor een grafsteen, maar mijn ex-partner niet. Mag ik nu een grafsteen laten plaatsen of heeft hij alle rechten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft het niet expliciet, maar ik neem aan dat uw zoon in augustus is bijgezet in het graf van zijn ruim 20 jaar geleden overleden broertje of zusje.
Als uw ex-partner de rechthebbende van het graf was, heeft hij met de begraving in moeten stemmen. Hij heeft toen waarschijnlijk niet aangegeven dat hij geen (nieuwe) grafsteen wenste, anders had u misschien wel voor een ander graf gekozen.

In principe is het zo dat alleen de rechthebbende op een graf beslist of er een grafmonument op een graf komt en zo ja, welk. Echter, in het geval dat het gaat om een kind en een van de ouders rechthebbende is op het graf en de ander graag een monument wil plaatsen, is de positie van de rechthebbende niet zonder meer doorslaggevend.
Ik ken bijvoorbeeld het geval van een jong echtpaar, waar de vrouw overleed en de moeder van de vrouw de begrafenis regelde en rechthebbende op haar graf werd. Zij regelde ook een grafsteen en noemde de naam van de echtgenoot niet op de steen. Uit niets bleek dat het het graf van een gehuwde vrouw was. De weduwnaar wenste dat ook zijn naam op de steen zou komen, zodat duidelijk werd dat zij getrouwd waren. De rechter gaf de schoonzoon gelijk; hoewel de schoonmoeder rechthebbende was, moest zij de steen aanpassen.

Als bij het graf van een kind een ouder een grafmonument wenst en de ander niet, verwacht ik dat de rechter ook zal beslissen dat een steen geplaatst mag worden. Wie van de ouders rechthebbende van het graf van een kind is, is vaak een toevalligheid. Daar moeten niet van af mogen hangen of er een monument komt. Naar algemeen maatschappelijke opvattingen zijn ouders gelijkwaardig en hoort er een gedenkteken op een graf. Mensen begrijpen de wens om een steen te plaatsen. Mensen begrijpen niet dat iemand geen gedenkteken wil plaatsen. Ik verwacht dat de rechter de algemeen geldende maatschappelijke opvatting zal volgen.

Maar ik zou u zeker niet adviseren om meteen een rechtszaak te beginnen. Dat is kostbaar en emotioneel vaak ook erg zwaar.
Van belang is waarom uw ex-partner geen gedenkteken wil plaatsen. Is hij er emotioneel niet aan toe, heeft hij misschien op dit moment geen financiële middelen, zijn er andere redenen? Als u zelf niet met hem kunt overleggen, kunnen derden dat misschien wel doen. Pas als u er na enige tijd samen echt niet uitkomt, wordt het tijd om een advocaat te gaan raadplegen over de mogelijkheden van een rechtszaak.
Maar als het een rechtszaak zou worden, geef ik u een goede kans.

Op dit moment is het zo dat de houder van de begraafplaats u geen toestemming kan geven om een grafsteen te plaatsen. Daar is of de instemming van de rechthebbende, of een rechterlijk vonnis voor nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder