Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Eigendom en vervangen grafmonument

1 november 2010

Vraag nummer: 7731 (oude nummer: 16145)

Als de begraafplaats eigenaar is van het grafmonument, wie kan dan opdracht geven voor het plaatsen van een nieuw monument op het zelfde graf? is dat een exclusief recht voor de rechthebbende? Of zijn er toch derden (erven/begraafplaats) mogelijk?

mvg A. Zonnegloren

Antwoord:

Geachte heer,

De eigendom van iets hebben wil nog niet zeggen dat men beschikkingsbevoegd is, of 'de baas' is.
Vergelijk met met bijvoorbeeld erfpacht; de eigenaar van de grond heeft niets te zeggen; de pachter kan met de grond doen en laten wat hij wil (in grote lijnen dan), hij heeft het gebruiksrecht.

Bij begraafplaatsen en grafmonumenten is het zo dat de eigenaar van de grond ook de eigenaar van het graf en van het grafmonument is. Maar dat zegt nog weinig. Degene die grafrechten heeft, dus rechten op wat zich in en wat zich op het graf bevindt. heeft de zeggenschap. Een 'grafrecht' is vergelijkbaar met een 'recht van opstal' of 'erfpacht'; iemand anders dan de eigenaar heeft het gebruiksrecht. Zo moet u het zien.

De rechthebbende op een graf - degene die de rechten (op zijn of haar naam) heeft - heeft dus het gebruiksrecht. Die kan dus bepalen of en wat voor soort monument op het graf komt en of dat vervangen kan worden. Hij moet zich daarbij meestal wel houden aan regels van de begraafplaats qua formaten en materialen. Maar anderen hebben er niets over te zeggen. Erfgenamen of de begraafplaatshouder kunnen niet beslissen en wat voor grafmonument op het graf komt en of dat vervangen kan worden. Dat is een exclusief recht van de rechthebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder