Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigendom en vervangen grafmonument


1 november 2010

Vraag nummer: 7731  (oude nummer: 16145)

Als de begraafplaats eigenaar is van het grafmonument, wie kan dan opdracht geven voor het plaatsen van een nieuw monument op het zelfde graf? is dat een exclusief recht voor de rechthebbende? Of zijn er toch derden (erven/begraafplaats) mogelijk?

mvg A. Zonnegloren

Antwoord:

Geachte heer,

De eigendom van iets hebben wil nog niet zeggen dat men beschikkingsbevoegd is, of 'de baas' is.
Vergelijk met met bijvoorbeeld erfpacht; de eigenaar van de grond heeft niets te zeggen; de pachter kan met de grond doen en laten wat hij wil (in grote lijnen dan), hij heeft het gebruiksrecht.

Bij begraafplaatsen en grafmonumenten is het zo dat de eigenaar van de grond ook de eigenaar van het graf en van het grafmonument is. Maar dat zegt nog weinig. Degene die grafrechten heeft, dus rechten op wat zich in en wat zich op het graf bevindt. heeft de zeggenschap. Een 'grafrecht' is vergelijkbaar met een 'recht van opstal' of 'erfpacht'; iemand anders dan de eigenaar heeft het gebruiksrecht. Zo moet u het zien.

De rechthebbende op een graf - degene die de rechten (op zijn of haar naam) heeft - heeft dus het gebruiksrecht. Die kan dus bepalen of en wat voor soort monument op het graf komt en of dat vervangen kan worden. Hij moet zich daarbij meestal wel houden aan regels van de begraafplaats qua formaten en materialen. Maar anderen hebben er niets over te zeggen. Erfgenamen of de begraafplaatshouder kunnen niet beslissen en wat voor grafmonument op het graf komt en of dat vervangen kan worden. Dat is een exclusief recht van de rechthebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >