Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Eigen grafmonument toch door steenhouwer verwijderd

18 maart 2010

Vraag nummer: 7435 (oude nummer: 15494)

In 1994 is mijn vader overleden. We hebben toen overeenkomstig zijn wens een Drentse kei als grafsteen genomen en de belettering is door een goede kennis vervaardigd.

Op j.l. 10 februari overleed mijn moeder.
De uitvaartverzorger heeft het wel gehad over het feit dat de grafsteen verwijderd zou moeten worden om mijn moeder te kunnen begraven, maar heeft niet gemeld hoe dit in zijn werk zou gaan.
Wij hebben kenbaar gemaakt dat we de belettering voor moeder weer door een kennis zouden laten vervaardigen.
Groot was onze verbazing toen we een brief ontvingen van een steenhouwer uit een plaats 25 km van ons dorp verwijderd, dat het monument door hun was verwijderd en naar hun woonplaats was getransporteerd.
Voor deze verwijdering en vervoer zijn de kosten 375 euro en voor het terugbrengen nog eens dit bedrag.
De uitvaartverzorger beweert dat dit een normale gang van zaken is maar wij vinden het vreemd dat dit zonder onze medeweten is gebeurd.
Zijn we verplicht om deze kosten te betalen?
Vr. Gr.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, u bent verplicht om deze kosten te betalen.
Er zijn begraafplaatsen die de regel hebben dat een afgenomen steen niet op de begraafplaats bewaard mag worden.
Deze transportkosten zijn naar mijn ervaring niet uitzonderlijk hoog. Men heeft 1 of 2 mensen aan het werk, een wagen, waarschijnlijk ook een takel, heen en terug, BTW; dan kom je al snel aan dit soort bedragen.
Als u door oudere vragen in de subrubriek Grafsteen/monument bladert ziet u vragen over vergelijkbare rekeningen die ongeveer het dubbele zijn.

Het is natuurlijk altijd vervelend als men met iets wordt geconfronteerd waar men niet op gerekend heeft. De uitvaartverzorger heeft gemeld dat de steen verwijderd moest worden, maar het is een beetje naief als u misschien dacht dat zo'n steen 'even aan de kant' wordt gezet. Zo'n steen til je niet zomaar op en op veel begraafplaatsen is geen ruimte om zo'n steen ergens te stallen. Bovendien vinden veel begraafplaatsen dat ze geen opslagplaats zijn. Men wil niet het risico lopen dat monumenten weken of maanden blijven staan. Vaak moet de grond eerst ook inklinken voordat een monument kan worden terug geplaatst.

U verwijt de uitvaartondernemer dat hij niet meer in detail heeft verteld wat er zou gebeuren en wat het zou kunnen gaan kosten. Maar daar had u ook zelf naar kunnen vragen. En u had ook zelf een steenhouwer kunnen inschakelen.
Maar als u zelf een steenhouwer had ingeschakeld zouden de kosten waarschijnlijk niet veel anders zijn.
Nu heeft u het aan de uitvaartverzorger overgelaten en daarmee hebt u het risico genomen dat er iets kon gebeuren waar u het misschien niet helemaal mee eens was. Dat is vervelend, maar wel uw risico.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder