Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Copyright grafsteen

14 augustus 2004

Vraag nummer: 3260 (oude nummer: 4553)

Is het toegestaan afbeeldingen te kopieren van een grafsteen en toe te passen op een nieuwe grafsteen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het graf ? ( de speciaal voor ons ontworpen afbeelding op het grafsteentje van ons zoontje is zonder toestemming gekopieerd en toegepast op een ander steentje, notabene op dezelfde begraafplaats) wat is hiervoor wettelijk geregeld ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, het is toegestaan om afbeeldingen te copiƫren zonder toestemming van de eigenaar van een object (zeg ik even oneerbiedig zakelijk). Maar het is niet zonder meer toegestaan om afbeeldingen te copiƫren zonder toestemming van de ontwerper van de afbeelding.
Er is mijns inziens geen sprake van copyright (dat zeg je alleen van boeken, foto's en artikelen), maar van intellectueel eigendomsrecht.
Dus niet u als eigenaar van het grafmonument, maar de ontwerper van de afbeelding is in zijn of haar rechten aangetast.

Nu is het de vraag wat je daar tegen kunt of mag doen. Ik proef uit uw vraag dat u het liefste zou willen dat het andere grafsteentje zou verdwijnen, althans 'uw' afbeelding daarop. Ik weet niet of je dat kunt eisen. Wellicht is alleen een schadevergoeding (aan de ontwerper) mogelijk. Daarbij moet men niet denken aan bedragen van duizenden euro's, maar aan veel kleinere bedragen. Het hangt van de mate van inbreuk af.
Als de afbeelding (mede) op uw aanwijzing is ontworpen, hebt u zelf ook intellectuele eigendomsrechten.

Hoe ver je kunt of mag gaan in het verbieden van het gebruik van de afbeelding, durf ik niet te zeggen. Dat is een heel apart vakgebied. Ik ken de regelgeving op dit terrein niet en de jurisprudentie niet.

U zou met uw vraag eens naar een advocaat of rechtswinkel kunnen gaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder