Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Conflict rechthebbende met familie over aankleding graf

14 november 2002

Vraag nummer: 1531 (oude nummer: 1892)

Mon Dec 24 01:56:03 2001 Ik ben rechthebbende van het graf van mijn vrouw. Wanneer een famillielid (niet rechthebbend)zich weigert te houden aan fatsoensnormen over de aankleding van dit graf. Mag ik als rechthebbende dan die aankleding verwijderen en in het ergste geval de toegang ontzeggen tot het graf?

Antwoord:

Geachte heer,
De rechthebbende op een graf is de persoon die beslist wat er wel of niet op het graf komt. Bemoeienis van andere familieleden met de aankleding van het graf hoeft u dus niet te dulden. U kunt dat verwijderen.
Het de toegang tot het graf ontzeggen is echter niet mogelijk. Een begraafplaats is een openbaar terrein. Iedereen heeft het recht om een graf te bezoeken (maar niet om er van alles te zetten of weg te halen). Bovendien zou het onuitvoerbaar zijn; u kunt niet elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat naast het graf gaan staan om bepaalde personen te zeggen dat u ze er liever niet ziet. En voor personeel van de begraafplaats geldt natuurlijk hetzelfde.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder