Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijzondere grafmonumenten

28 augustus 2002

Vraag nummer: 958 (oude nummer: 1288)

Mon Oct 19 00:44:24 1998 Geachte heren en dames. Zijn er particuliere begraafplaatsen waar je een bijzonder grafmonument kunt neerzetten? C. Oudshoorn

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of er particuliere begraafplaatsen zijn waar je een bijzonder grafmonument kunt neerzetten.
Natuurlijk zijn die er. Vele. En ook vele gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen waar dat kan. Alleen is het de vraag wat u 'een bijzonder monument' noemt. Want vele begraafplaatsen hanteren wel regels voor formaten van monumenten.
Dat heeft ten eerste te maken met de maten van het graf. Als iets uitsteekt, is dat natuurlijk vervelend voor het buurgraf.
Voorts hebben veel begraafplaatsen toch een bepaalde tuinarchitectuur en bepaalde vakken voor bepaalde soorten monumenten, staand of liggend. Daar plotsklaps iets totaal afwijkends tussen hebben staan, qua formaat of kleur, slaat als een tang op een varken. Dat detoneert, al is het ontwerp op zich nog zo fraai of origineel.
Maar sommige originele ontwerpen detoneren helemaal niet, al is het een ander formaat of materiaal. Er zijn veel begraafplaatsen die niet alleen ruimte bieden, maar originele ontwerpen aanmoedigen.

Er zijn vele aanbieders van bijzondere grafmonumenten. Ten eerste is bij de 'gewone' steenhouwer vaak ook al veel mogelijk, als u met een bepaald ontwerp komt. Van bijzondere ontwerpen in glas vindt u op deze site ook diverse voorbeelden (www.uitvaart.nl/tetterode). De kunstenaarsgroep Memento Mori in Amsterdam levert al jaren bijzonder werk. Sinds begin dit jaar is in Amstelveen de galerie De Amsteltuin actief met advies en bemiddeling inzake funeraire kunst (www.world-wide-gallery.com/amstel/memor). U kunt ook met individuele kunstenaars direct contact opnemen. "Waarom gaat u voor een grafmonument niet naar een beeldhouwer?" is een slogan van het Atelier voor Beeldhouwwerken in Rotterdam (www.atelier.box.nl). En zo zijn er nog vele.

Ik weet niet in welke plaats of regio u woont, anders zou ik u wel wat kunnen mailen over begraafplaatsen in uw omgeving. U kunt het beste zelf eens op begraafplaatsen kijken en met de beheerder de mogelijkheden bespreken. Vaak is meer mogelijk dan u op het eerste gezicht denkt.

W. van der Putten

19 oktober 1998

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder