Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijlettering steen buiten rechthebbende om

13 april 2012

Vraag nummer: 28099

Vorig jaar werd op een alg. begraafplaats dhr. V. begraven (bijzetting part. graf). Zijn 1e vrouw was daar reeds begraven, zijn 2e vrouw (tevens opdrachtgever) werd nieuwe rechthebbende. Er was onenigheid met de kinderen uit 1e huwelijk. Nu blijkt dat, zonder toestemming van mevr.V., de kinderen een bijlettering op de steen hebben laten plaatsen, met medewerking v.d. beheerder v.d. begr.plaats (gemeente).
Dit is toch tegen alle regels? De beheerder ziet een ev. proces met vertrouwen tegemoet.
Graag uw oordeel!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk mag zonder toestemming van de rechthebbende op een eigen of particulier graf geen enkele verandering aan de grafsteen worden aangebracht. Als de beheerder van de begraafplaats, de gemeente, daar medewerking aan heeft verleend of er vergunning voor heeft gegeven, is dat onjuist geweest.

De rechthebbende kan de verandering ongedaan maken en in principe de kosten verhalen op de veroorzakers. Ik zeg 'in principe' omdat het via de civielrechtelijke weg soms meer kost om kosten te verhalen dan dat de kosten zelf zijn.

Als de gemeente vergunning heeft gegeven, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend indien de termijn van 6 weken om bezwaar aan te tekenen niet verlopen is. Indien de rechthebbende pas korter van het bestaan van de vergunning weet, kan toch bezwaar worden aangetekend. O.a. tegen het niet (tijdig) toezenden van de vergunning als direct belanghebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder