Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijlettering steen buiten rechthebbende om


13 april 2012

Vraag nummer: 28099

Vorig jaar werd op een alg. begraafplaats dhr. V. begraven (bijzetting part. graf). Zijn 1e vrouw was daar reeds begraven, zijn 2e vrouw (tevens opdrachtgever) werd nieuwe rechthebbende. Er was onenigheid met de kinderen uit 1e huwelijk. Nu blijkt dat, zonder toestemming van mevr.V., de kinderen een bijlettering op de steen hebben laten plaatsen, met medewerking v.d. beheerder v.d. begr.plaats (gemeente).
Dit is toch tegen alle regels? De beheerder ziet een ev. proces met vertrouwen tegemoet.
Graag uw oordeel!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk mag zonder toestemming van de rechthebbende op een eigen of particulier graf geen enkele verandering aan de grafsteen worden aangebracht. Als de beheerder van de begraafplaats, de gemeente, daar medewerking aan heeft verleend of er vergunning voor heeft gegeven, is dat onjuist geweest.

De rechthebbende kan de verandering ongedaan maken en in principe de kosten verhalen op de veroorzakers. Ik zeg 'in principe' omdat het via de civielrechtelijke weg soms meer kost om kosten te verhalen dan dat de kosten zelf zijn.

Als de gemeente vergunning heeft gegeven, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend indien de termijn van 6 weken om bezwaar aan te tekenen niet verlopen is. Indien de rechthebbende pas korter van het bestaan van de vergunning weet, kan toch bezwaar worden aangetekend. O.a. tegen het niet (tijdig) toezenden van de vergunning als direct belanghebbende.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >