Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bezoek graf plaatsen van bloempje


31 oktober 2020

Vraag nummer: 61870

mijn moeder was vijf weken dood en begraven voor dat ik het wist. mag ik daar bloemen opzetten. de zus heeft geregel en er na laten weten dat ik niets te zeggen heb, en zijn de rechten heeft. dat heeft ze laten weten door rechtsbijstand. wat zijn mijn rechten.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is vreselijk. Gecondoleerd.

De regelgeving en rechterlijke uitspraken geven duidelijke richtlijnen aan wat wel en wat niet mag, op een graf.

De persoon op wiens naam de grafrechten staan, de rechthebbende, beslist over wat er op en bij een graf gelegd mag worden. Hij of zij beslist over de grafsteen en over voorwerpen die op een graf mogen staan, zoals bijvoorbeeld een lantaarn, een pot met vaste planten etc.
Iets wat u altijd bij het graf mag leggen, zijn bijvoorbeeld een bos bloemen en tekeningen van uw kinderen e.d.

Zie ook andere vragen over de zeggenschap over een graf in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en over spullen op een graf in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor medewerkers van gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >