Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaren verwijderde grafmonumenten


24 november 2015

Vraag nummer: 44326

Geachte heer van der Putten,

Voor een gemeentelijke opdrachtgever verwijderen wij regelmatig grafmonumenten. In de gemeentelijke verordening staat dat deze 13 weken na verwijdering ter beschikking van de (voormalige) rechthebbende blijven. Nu is dit een bepaling die vaker voorkomt en niet bepaald handig is bij de uitvoering van een ruiming/verwijdering graftekens. Vooral bij grafmonumenten die bestaan uit zowel een staand als liggend gedeelte en die in een slechte staat verkeren is het verwijderen ervan in onbeschadigde staat bijna onmogelijk. Het zou dus beter zijn deze meteen af te voeren zonder ergens te moeten bewaren.

Mijn vraag 1 is: kunnen wij deze grafmonumenten "verwijderen" door bv.
het staande gedeelte omgekeerd (onleesbaar) op het liggende gedeelte te leggen en dan na 13 weken het geheel te verwijderen en meteen af te voeren. Bij alleen een liggend monument zou je ook de naamplaat kunnen omkeren o.i.d.

Graag hoor ik van u of dit een mogelijkheid is om toch te voldoen aan
de verordening zonder de opdrachtgever op kosten te jagen terwijl slechts sporadisch alsnog een monument wordt opgehaald na verwijdering.

Mijn vraag 2 is:
Een juridisch medewerker staat op het standpunt dat het bewaren van een grafteken na verwijdering wettelijk verplicht is. Ik sta op het standpunt dat dit slechts een bepaling is in de plaatselijke verordening en dus niet wettelijk verplicht.
Heb ik gelijk ?

In afwachting van uw zienswijze op bovenstaande vragen, met vriendelijke groet,

Een aannemer.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik snap het probleem. De bepaling dat men een grafsteen 13 weken ter beschikking houdt van de voormalige rechthebbende komt in gemeentelijke beheersverordeningen vaker voor. Maar de termijn begint dan te lopen na afloop van het grafrecht en niet op het moment van het verwijderen van de steen. Juist ook om de problemen te voorkomen, die u beschrijft.
Weet u wel zeker dat in die gemeente 13 weken na verwijdering geldt? Ik kan me niet herinneren ooit zo'n regeling gezien te hebben. En ik heb toch duizenden verordeningen onder ogen gehad.

Overigens vind ik de bepaling dat de houder van een begraafplaats de grafsteen nog 13 weken na afloop van de grafduur ter beschikking houdt, een geheel onnodige en onverstandige bepaling. Ik adviseer iedere begraafplaatshouder om die bepaling te schrappen. Of zo te veranderen dat een rechthebbende de steen kan (laten) verwijderen 3 maanden VOOR het einde van de gebruikstermijn van het graf, in plaats van ongeveer 3 maanden NA afloop daarvan.
Geen enkele verhuurder van enige woon- of bedrijfsruimte geeft de huurder gelegenheid om zijn spullen nog 3 maanden kosteloos te laten staan en dan pas op te halen. Waarom dan wel met een grafsteen? Er zitten ook allerlei risico's aan vast, precies ook zoals u omschrijft. Die moeten niet voor rekening van de begraafplaats zijn. Als de rechthebbende of andere eigenaar van de steen zijn steen wil hebben, kan hij hem zelf eerder (laten) verwijderen, voor zijn risico. Dat zou ik logisch vinden.

Het is in mijn optiek onzinnig om alle monumenten heel voorzichtig en met zorg af te breken om te wachten of wellicht iemand dat ding ooit op komt halen. Om wanneer blijkt dat niemand hem afhaalt, hem meteen te vernietigen. Dat kan veel eenvoudiger door mensen zelf de gelegenheid te geven de steen af te halen of af te laten halen, als ze dan willen. Maar vóór het aflopen van het grafrecht.

Uw vraag 1 luidt of u de steen kunt 'verwijderen' door het staande gedeelte omgekeerd te leggen en pas na 13 weken het geheel af te voeren. Nee, volgens mij is verwijderen nu juist het weghalen plus afvoeren. Niet afbreken.
Maar ik heb het dringende vermoeden dat de gemeente zich vergist in het formuleren van de regeling, zodat het niet nodig is om verschil te maken tussen afbreken en afvoeren.

Vraag 2.
Een juridisch medewerker die meent dat het bewaren van een grafteken na verwijdering wettelijk verplicht is, moet eens gewoon de wet lezen of er het Handboek Wet op de lijkbezorging of het boek Begraving op na staan. Hij of zij zal nergens een dergelijke wettelijke verplichting kunnen vinden.
Inderdaad is het zo dat de 'verplichting' om de steen te bewaren slechts een bepaling is in de plaatselijke verordening die de gemeente zichzelf oplegt. Dat is absoluut niet wettelijk verplicht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >