Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Betalen voor zelf plaatsen grafmonument?

31 augustus 2002

Vraag nummer: 972 (oude nummer: 1303)

Thu Dec 24 16:37:00 1998 Ik schrijf namens vrienden. De begraafplaats stuurde hen 10 maanden na de begrafenis een ongespecificeerde rekening (met alleen een bedrag) van f 150,-. De beheerder had een keer mondeling iets gemompeld over plaatsen van een grafmonument. Niemand van de begraafplaats heeft echter iets voor hen gedaan. Deze vrienden hebben zelf een boomstam, en een sierrand op het graf van hun kind geplaatst. Aangezien zij weinig geld hebben was deze rekening erg vervelend. Bovendien waren ze helemaal niet op de hoogte van deze heffing! Is het wel terecht dat in rekening gebracht? Mag dit zomaar ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Veel begraafplaatsen hanteren een bepaald bedrag aan vergunningskosten voor de plaatsing van een monument. Ongeacht wie plaatst, etc. Het gaat dan om de tijd voor het beoordelen van het monument qua materiaal, formaat, degelijke fundering etc. Begraafplaatsen plaatsen zelden of nooit zelf een monument. Die kosten voor een vergunning lopen in den lande heel erg uiteen: van ƒ15,- tot soms bijna ƒ1.000,-. In het laatste geval gaat het dan niet echt meer om de tijd voor het beoordelen van het monument, maar om het in stukjes knippen van de kosten van het graf. Bij hoge vergunningskosten zijn dan soms de kosten van huur of van begraven relatief laag.
Ik neem aan dat hier ook zoiets als kosten voor de vergunning aan de orde is. Ik heb echter van alle gemeentelijke en heel veel kerkelijke begraafplaatsen tarieven in mijn archief; als u mij even mailt om welke begraafplaats het gaat kan ik het waarschijnlijk zo nakijken.
Het komt soms wel eens voor dat een begraafplaats ten onrechte een bedrag in rekening brengt (bijvoorbeeld voor een opgraving, terwijl die door derden wordt uitgevoerd). Dan kunnen zulke soms worden teruggevraagd.

Bij monumenten gaat het echter meestal om een vaste leges. Mijn aanbod is om even voor u na te kijken of het in dit geval klopt.

Overigens merk ik wel vaker dat de voorlichting over de kosten van een graf niet optimaal is. De uitvaartverzorger zegt vaak wel wat het kopen of huren van een graf en wat het begraven kost, maar vertelt vaak niet wat de jaarlijkse onderhoudsverplichting is of wat er aan kosten voor bijvoorbeeld een 'vastrecht' voor het monument bij komt. Ook begraafplaatsen zijn daar niet altijd duidelijk over. Dat is heel vervelend.
Het is in mijn ogen ook beter als een begraafplaats niet allemaal kleine losse bedragen voor tal van details rekent, maar gewoon één vast tarief voor het graf en een tarief (per 10 jaar of jaarlijks) voor de bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats. Dat is dan veel duidelijker.

Het is het beste als een begraafplaats een informatiefolder heeft waar al dit soort dingen goed in staan; de rijksoverheid propageert dat ook, maar ja, dat kost tijd en geld. En vooral kerkelijke begraafplaatsen proberen met veel vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat grote kostenbewustzijn zit dan wel eens de kosten voor goede informatie in de weg, merk ik wel eens.

mr W. van der Putten

24 december 1998

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder