Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Besluit AWB? (schade aan graf)


29 maart 2007

Vraag nummer: 4725  (oude nummer: 9099)

Geachte Mr. van der Putten,

na de januari storm de gemeente aansprakelijk gehouden voor schade aan het graf van familie. Gemeente beroept zich op 6:162 BW ; kennelijk op grond van de beheersverordening? , alhoewel aansprakelijkheid toch ook andere bronnen kan hebben. Aansprakelijkheid afgewezen op grond van niet tekort geschoten in haar zorgplicht.
Om praktische redenen heeft de gemeente wel de schade laten herstellen. coulance dus?, het blijkt niet uit de brief!

Is de afwijzing geen besluit in de zin van de AWB, al dan niet via de omweg 'publieke taak criterium' of 'zelfstandig schadebesluit'?
Over bezwaar/beroep wordt niet gerept...

In afwachting van uw gewaardeerde opinie,

Antwoord:

Geachte heer,

De beheersverordening van gemeentelijke begraafplaatsen hebben ook vaak de regel dat stormschade voor rekening en risico van de rechthebbenden op graven is. Maar ook artikel 6:162 BW kan een reden zijn om aansprakelijkheid af te wijzen.
Maar eerst ligt er de vraag waarom u de gemeente aansprakelijk zou houden? De gemeente is niet verantwoordelijk voor wind. De gemeente is wel verantwoordelijk voor vallende takken en bomen die een graf kunnen beschadigen, maar niet als ze aan kan tonen voldoende zorg aan het onderhoud van het bomenbestand te besteden.

Afwijzing van aansprakelijkheid is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Heeft niets met een besluit op grond van de Awb (Algemene wet bestuursrecht) te maken. Zelfstandige schadebesluiten en dat soort dingen zijn voor heel andere situaties bedoeld. Er is dan ook geen reden om een bezwaren-mededeling onder aan de brief te plaatsen.
Maar u hoeft het niet te accepteren als u het met de afwijzing van de aansprakelijkheid niet eens bent. Dan kunt u naar de (gewone, niet bestuurs)rechter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >