Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beschading grafsteen door maaimachine


7 mei 2003

Vraag nummer: 2228  (oude nummer: 2648)

Wed, 7 May 2003 22:34

Op 4 mei j.l. bezocht ik mijn vaders graf te Maasland. Het graf is slechts enkele jaren oud.
Gemaaid gras zat vastgeplakt aan de staande steen, terwijl van de liggende steen stukken waren afgeslagen, zoals men vaak ziet bij trottoirbanden.
Al met al een armoedig gezicht -- en hoe zal het graf er over een half jaar uitzien?
Mijn vraag: wie is er in dit geval aansprakelijk voor de schade?
Bij voorbaat mijn dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is buitengewoon moeilijk om iets over een concrete situatie te zeggen, zonder meer feiten te kennen en de voorschriften van de begraafplaats in handen te hebben.

In principe is het zo, dat degene die schade veroorzaakt, er ook voor aansprakelijk is. Maar het is de vraag hoe de schade ontstaan is. Normaal kan het maaien geen schade veroorzaken aan een steen. Maar misschien is hier buitengewoon ruw te werk gegaan. Het kan zijn dat bijvoorbeeld met een maaimachine door het manoeuvreren per ongeluk tegen de steen is gestoten. Dan heeft het niets met het maaien zelf te maken. Het kan zijn dat een steenhouwer die werkzaamheden in de buurt van 'uw' grafsteen per ongeluk iets heeft beschadigd. Het kan zijn dat door vorst stukken van de steen zijn gesprongen. Het kan zijn dat de steen op de een of andere manier van slechte kwaliteit was en al scheurtjes had waardoor beschadigingen optraden die bij een 'normale' steen niet zouden optreden. Wellicht heeft men in de buurt van uw graf met een graafmachine gewerkt, die per ongeluk uw steen heeft beschadigd. Ik kan dat zo niet zeggen.

Ik zou ook eens kijken hoe de conditie van andere staande stenen is. Als daar op een zelfde manier beschadigingen zijn, is dat een aanwijzing dat de manier van maaien de oorzaak kan zijn. Als 'uw' steen een uitzondering is, is dat een aanwijzing dat er een andere oorzaak is.

In het algemeen geldt dat schade aan een grafmonument voor eigen rekening en risico van de rechthebbende van een graf is. Als u een derde voor schade aansprakelijk wil stellen, kan dat, als u heel duidelijke aanwijzingen hebt waardoor de schade is ontstaan. Als het heel duidelijk is dat het door het maaien door de begraafplaatshouder komt, is die inderdaad aansprakelijk. Wellicht heeft de houder het onderhoud uitbesteed aan een extern bedrijf en kan hij dat bedrijf voor de schade aansprakelijk stellen. Maar zonder 'harde' bewijzen staat u waarschijnlijk zwak.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >