Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beschadigd grafmonument (tijdelijk afgenomen?)

5 juni 2008

Vraag nummer: 5469 (oude nummer: 10826)

Vraag 10812 is naar is naar mijn mening niet duidelijk genoeg over gekomen. Het gaat hier nl. niet om een gedolven graf, waardoor de beschadiging van het monument heeft kunnen plaatsvinden, maar door het plaatsen van een grafmonument van het naastgelegen graf.
Misschien is onderstaande duidelijker verwoord.
Bij het grafmonument van mijn schoonvader zijn de hardstenen banden verschoven, waardoor deze niet meer met elkaar verbonden zijn.
Eveneens zijn de banden uit zijn verband getrokken.
Naar alle waarschijnlijkheid is dit door de steenhouwer gedaan die op het naastgelegen graf een monument heeft geplaatst, met banden.
Gezien deze banden direct tegen de banden van het graf van mijn schoonvader liggen en aan de andere zijde tegen het daarnaast gelegen graf, kan ik geen andere oorzaak bedenken.
Ik heb bij de politie aangifte willen doen voor grafschennis. Volgens de politie is dit geen zaak van grafschennis omdat dit niet bewust (expres) is gedaan.
Helaas dus nul op het rekwest. Alleen een melding was mogelijk.
Volgens de ambtenaar van de gemeente kon de gemeente hier eveneens niets betekenen.
Wij willen uiteraard het grafmonument in goede staat teruggebracht hebben en de hiermede gemoeide kosten vergoed krijgen.
Welke acties kan ik hier verder ondernemen en is dit wel of geen grafschennis?

met vriendelijk groet,

J.W.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."
Ik denk ook niet dat de steenhouwer die het naastgelegen monument plaatste het graf van uw schoonvader opzettelijk beschadigd zal hebben.
Maar hij is en blijft dan wel aansprakelijk voor de schade. Het Wetboek van Strafrecht gaat alleen over de strafrechtelijke aspect.

Ik had de indruk van uw verhaal dat alle banden los lagen; dat wijst op het wegnemen van het hele monument. Misschien liggen de banden alleen los aan de kant waar het andere monument geplaatst is. Of welicht zijn ze allemaal uit hun verband getrokken.

U kunt bij de beheerder opvragen welke steenhouwer de steen heeft geplaatst; normaal moet er een aanvraag worden ingediend voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van het monument. U zou ook een afschrift van de vergunning moeten vragen, misschien staat er iets in over beschadigingen aan eigendommen van derden. Daar staat misschien ook iets over in de Uitvoeringsregels die de begraafplaats kan hebben voor het plaatsen van monumenten. U kunt dan misschien een formele klacht bij de houder/eigenaar van de begraafplaats indienen, want het kan zijn dat die behoort toe te zien op het niet ontstaan of laten repareren van schade.
De vergunning en regels en beheersverordening of reglement van de begraafplaats zijn openbaar of vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur, wat betekent dat u recht hebt op het verkrijgen van een afschrift (wellicht tegen geringe kosten).

Voorts zou ik als ik u was ook de naam en het adres van de rechthebbende op het buurgraf vragen. Hij of zij is als opdrachtgever van de steenhouwer ook aanspreekbaar.

Ik zou dan als ik u was zowel de steenhouwer als de rechthebbende aanschrijven en hen ieder voor het geheel van de schade aansprakelijk stellen. Het is weliswaar de steenhouwer die dan feitelijk de zaak weer correct zou moeten repareren, maar het kan geen kwaad als een geschrokken en boze rechthebbende hem dan ook een beetje onder druk zet.
Het is immers de steenhouwer die de kans moet krijgen om alles te herstellen. Alleen als hij dat weigert kunt u een ander inschakelen, en de rekening aan de eerste steenhouwer of de rechthebbende buurman of buurvrouw presenteren.

Ik adviseer u ook om een serie duidelijke foto's van het monument en van de schade te maken, zowel van het geheel als van details.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder