Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bermmonument 2

22 november 2004

Vraag nummer: 3494 (oude nummer: 5006)

Weledelgestrenge heer,

I.v.m. het plaatsen van een bermmonumentje het volgende. De weg is van rijkswaterstaat, de berm wordt onderhouden door de gemeente.
Kunt U mij zeggen of de regels omtrent het plaatsen van een bermmonumentje landelijk zijn vastgesteld. Ik meen zoiets te hebben gelezen/gehoord. Als de gemeente eigen regels heeft voor het plaatsen van een monumentje, welke regels krijgen dan voorrang?
Hartelijk dank voor Uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen landelijke regels, alleen richtlijnen. Dat is dus niet meer dan een advies.

De eigenaar van de ondergrond - in dit geval de berm - beslist of hij een dergelijk monument gedoogt of niet. Als de weg van Rijkswaterstaat is, zal de berm ook wel van haar zijn, schat ik in. Men hoeft een bermmonument niet toe te staan. Het is geen afdwingbaar recht.

Rijkswaterstaat zal zich waarschijnlijk wel wat eerder aan die landelijke richtlijnen houden, dan een gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder