Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beplanting tegen ander graf aan


4 september 2005

Vraag nummer: 3988  (oude nummer: 6377)

hoe zit het eigenlijk met de beplanting om en rond een graf zijn daar maten aan verbonden .
bv,, kan iemand van het graf ernaast zo maar een haag van buxsen zetten en wel zo dat het tegen het graf van de ander aan staat kan dat zo maar .

Antwoord:

Geachte heer,

Dat het zomaar kan, dat blijkt wel. Of het zomaar mag, is iets anders.
Soms hebben houders van begraafplaatsen in hun beheersreglement of beheersverordening regels staan over de maat van het graf. En wel binnen welke grenzen men een monument of beplanting mag plaatsen. Juist om te voorkomen dat buren elkaar overlast bezorgen.
Er zijn geen landelijk uniforme wettelijke regels.
Als er in een verordening of reglement of een uitvoeringsregeling voor grafbedekkingen geen maten staan, is dat erg onverstandig van de begraafplaatshouder. Maar geen vrijbrief voor mensen om hun beplanting maar te laten uitdijen.

Ik zou als ik u was eerst eens even kijken wat de papieren van de begraafplaats die u zelf in huis hebt (als het goed is heeft u als rechthebbende een grafbrief en een beheersreglement en evenueel aanvullende regels voor monumenten of beplanting) hierover zeggen. Dat soort papieren moeten de buren ook hebben.
Ik zou de kwestie voorleggen aan de beheerder van de begraafplaats en vragen er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd, dan wel dat de overlast ophoudt.
Doet de eigenaar van d ebegraafplaats er niets aan, dan hangt er even van af om wat voor soort begraafplaats het gaat, een gemeentelijke of een kerkelijke. Bij een gemeentyelijke begraafplaats kunt u schriftelijk bij de gemeente om actie vragen. Wijst men dat af of krijgt u niet binnen een redelijke tijd antwoord (niet na 2 of 3 maanden), dan kunt u een bezwaarschrift bij B&W indienen. Bij een kerkelijke begraafplaats die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie www.uitvaart.nl/ombudsman).

De houder/eigenaar van een begraafplaats heeft er voor te zorgen dat nabestaanden geen overlast hebben van buurgraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >