Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beplanting en verordening


8 november 2004

Vraag nummer: 3445  (oude nummer: 4899)

Op het graf van een familielid zijn planten geplaatst en sommige van die planten staan volgens de Gemeente niet op het graf en met een beroep op de plaatstelijke verordening wordt thans aangegeven dat die planten verwijderd moeten worden. Ten eerste wijzen wij erop dat de koopakte van het graf in groot verdriet is getekend en dat het niet redelijk van de Gemeente is om aan te geven dat in deze koopakte wordt verwezen naar de verordening waarin staat dat beplanting die buiten de grafmaat valt verwijderd kan worden. Vervolgens rijst de vraag of er sprake is van een gelijke behandeling nu veel oude graven deels overgroeid zijn met struiken en bomen. Voor uw beeldvorming; het gaat om een "overschrijding" van ongeveer 15 centimeter. Mag de Gemeente zich op de verordening beroepen nu deze niet ter hand is gesteld? Is u bepaalde jurisprudentie bekend omtrent deze problematiek? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie, met groet.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, de gemeente mag zich op de verordening beroepen.

Een verordening hoeft niet vooraf ter hand te zijn gesteld. Verordeningen zijn altijd openbaar en kunnen altijd bij de gemeente worden opgevraagd of ingezien. Dat is anders bij kerkelijke begraafplaatsen. Hun regels zijn in principe privé-regels die niet openbaar zijn, net zo min als bijvoorbeeld de verhuurder van mijn huis ons huurcontract en zijn voorwaarden openbaar hoeft te maken. Openbaar = dat iedereen ze kan opvragen of inzien. Dat kan normaal bij contracten niet. Bij de gemeente is dat anders: iedereen mag alle verordeningen altijd opvragen en/of inzien. Men kan er soms kosten voor rekenen, maar het kan wel. Kerkelijke begraafplaatsen hebben wél de plicht om vooraf het reglement te geven niet hun voorwaarden niet al openbaar zijn. En als ze dat wel zijn, door ze bijvoorbeeld op internet te zetten, dat niet iedereen weet dat het daar te vinden is. Van wetten ver verordeningen weet iedere Nederlander (of behoort te weten) dat ze openbaar zijn.

Als het gaat om het overtreden van de verordening, kan men zich er niet op beroepen dat anderen ook in overtreding zijn. Als iemand een snelheidsbekeuring van de politie krijgt, zal het echt niet helpen als iemand zegt dat er meer mensen te hard rijden.
Het overhangen van beplanting is trouwens nog iets anders dan het buiten de grafmaat planten. En al is het maar 1 cm: erbuiten is er buiten. Als in een verordening een grafmaat staat van bijvoorbeeld 100 cm breed, staat er niet '100 cm en een beetje'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >