Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Arrest Hoge Raad 2002 (hoe zit dat?)


28 juni 2005

Vraag nummer: 3865  (oude nummer: 6103)

In het arrest wordt volgens deze site gezegd dat vanaf nu de eigenaar van de grond de eigenaar van het monument wordt.
Raar als u mij inder tijd een antwoord heeft gegeven dat dit al heel lang geleden al geregeld is via andere wetten
Nog maals het handvast van de rechten van de mens heeft en de Europese grondrechten (nog niet de grondwet) bepaald in artikel 17 dat niemand iemands eigendom mag ontnemen.
Is de Hoge Raad aan dit artikel voorbij gegeaan?
De gebruiker van dat stukje grond gebruikt dit met toestemming van de eigenaar en voldoet verder aan functie van dat stukje grond, dus er wordt geen schuurtje, huis, of ander onroerend goed geplaatst.
Waarom heb ik dan geen zeggen schap meer over mijn eigendom????????
Ik weet wel Nederland lapt het handvest aan zijn laars, maar toch................
Hoe zit deze regeling dan voor ander onroerend goed in elkaar als de eigenaar van de grond ook de eigenaar van het onroerend goed is.
Mag de gebruiker dan het onroerend goed verkopen?
Hij is niet de eigenaar! De huur van de grond is niet de waarde van het onroerend goed.
Hoe is dat geregeld. Hoe zit dat bij een ervenis wat erft iemand dan ald het onroerend goed op gehuurde grond staat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U haalt een aantal dingen flink door elkaar.

In het arrest uit 2002 wordt niet gezegd dat de eigenaar van de grond "vanaf nu" de juridisch eigenaar van het grafmonument is. Er wordt alleen geconstateerd dat de eigenaar van de grond de eigenaar van het grafmonument IS. En daar zeg ik alleen achteraan dat dit al heel lang zo is. Er wordt niets nieuws beweerd, alleen een bestaand systeem bekrachtigd. Dat veel mensen zich dat niet bewust waren, staat daar los van.

Ik ken het artikel dat u bedoelt uit het Europees verdrag niet. Het is waarschijnlijk niet in werking getreden. Maar ook los van dat nieuwe artikel zijn er wel meer wetten die bepalen dat niemand ongevraagd en zonder diens toestemming eigendom kan verliezen. Meestal is het omgekeerd geformuleerd: dat men geen eigendom mag wegnemen.
Maar de kern is dat die eigendomsovergang niet zonder iemands toestemming mag. Wie een grafmonument plaatst geeft juridisch gezien toestemming om het juridische eigendom over te laten gaan. U zult zeggen dat dit niet zo is, of dat men dit niet weet. Maar dat is geen reden.
Lastig in dit soort discussies is dat juristen allerlei vormen en varianten van eigendom onderscheiden, terwijl niet-juristen maar één woord kennen en daar meteen een vast voorstelling van hebben. Dit niet terecht is. Je hebt juridisch eigendom, economisch eigendom, beschikkingsrecht, houderschap, bezit, erfdienstbaarheden, koop, obligatoire verplichting, allemaal varianten op het thema "eigendom". Ik ga nu geen les privaatrecht geven, maar als een nabestaande een grafmonument op een graf plaatst (en de begraafplaats jurudisch eigenaar wordt) verliest de nabestaande niets. Hij heeft er zelfs voordeel bij! De nabestaande verruilt het "juridisch eigendom" voor "beschikkingsrecht op grond van het grafrecht". Dat is voor hem zelf voordelig - zoals ik al zei - omdat het zijn rechten in stand houdt, maar bepaalde plichten zoals het vergoeden van schade die door het monument wordt veroorzaakt, overgaan naar de begraafplaats. Een verstandige begraafplaatshouder zal die plicht in een reglement of verordening weer terug leggen bij de rechthebbende nabestaande. Maar per saldo is het niet nadelig voor de nabestaande.
Mensen die niet weten wat het juridische begrip "eigendom" en haar varianten zoal inhouden, worden door matige of slechte voorlichting over het arrest op het verkeerde been gezet. Zij denken dat de familie de grafsteen en de zeggenschap daarover verliest. Maar dat is niet zo.

Overigens mag de houder van onroerend goed waar een begraafplaats op ligt, dit onroerend goed inderdaad verkopen of verhuren. De nieuwe eigenaar of huurder van het terrein is aan de oude grafrechten gebonden. En daarmee ook aan de rechten van nabestaanden op 'hun' grafstenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB
Nieuwe wettelijke regeling voor eigendom van grafmonumenten sinds maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >