Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Andere datum dan sterfdatum op grafsteen

14 november 2002

Vraag nummer: 1534 (oude nummer: 1895)

Tue Aug 22 12:48:50 2000

Een goede vriend van me is terminaal ziek en zal binnen enkele maanden overlijden aan kanker. Zo nu en dan hebben we het over het onvermijdelijke, de dood en alles wat geregeld moet worden. Nu heeft mijn vriend een bijzondere wens te kennen gegeven. Op zijn grafsteen moet als serfdatum niet de datum van overlijden komen te staan maar de datum dat hij gediagnostiseerd werd met kanker. Voor hem is toen (het plezier in) het leven op gehouden. Ik vraag me af of je dat wel mag doen. Een andere datum als sterfdatum in de grafsteen laten beitelen. Per slot van rekening is het niet de datum waarop hij daadwerkelijk is overleden. Kortom, mag dit?

Antwoord:

Tue Aug 22 16:56:00 2000

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard is het mogelijk om op de grafsteen een andere datum dan de sterfdatum te zetten, als dat de wens van uw vriend is.
Er is geen enkele regel of verplichting die dit verbiedt of het andere gebiedt.
Wel lijkt het mij verstandig dat uw vriend zijn wens op papier zet. Net als een codicil - eigenlijk is het gewoon een codicil - een volledig met de hand geschreven document, met datum en handtekening, liefst ook met getuigen. Ik kan mij namelijk voorstellen dat later anderen in de familie- of vriendenkring menen dat dit niet kan of niet moet. En dan is het handig en verstandig om aan te kunnen tonen dat het de eigen wens van uw vriend was.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 augustus 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder