Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Afmeting grafzerk

2 februari 2002

Vraag nummer: 627 (oude nummer: 461)

Mon Oct 29 12:55:57 2001 Geachte heer, Ik heb de volgende vraag. Wij willen op het graf van mijn vader een grafzerk plaatsen die de hele kist bedekt. De plek waar mijn vader begraven is, is een algemene begraafplaats. Op het oude gedeelte had men de verplichting om een kruis te plaatsen met daarvoor een steen met de naam van de overledene. Boven de overledene bevindt zich een grasmat, bij bezoek van het graf loop je dus over de overleden. Naar onze mening is dit mensonterend. Mijn vader ligt nu echter als eerste op een nieuwgedeelte waar meer "vrijheid" is. Er is nu vrijheid in keuze van steen. Wij willen echter een zerk die het hele graf bedekt van 90 x 180 cm. Er is nog niet echt iets vast gelegd door de gemeente, wat nu als zij bezwaar hebben tegen deze afmeting. Zegt de Wet op de lijkbezoring hier niet iets over? Met vriendelijke groet, R. H.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Als er nog niet echt iets vast is gelegd over de vrijheid op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats, dan gelden denk ik formeel altijd nog alleen de regels van het oude gedeelte. En wel voor de hele begraafplaats. En dat wilt u niet.
Alvorens een steen te bestellen e.d., zou ik eerst schriftelijk van de gemeente een uitspraak verlangen over het toegelaten formaat van de grafbedekking. Overigens is een zerk van 90 x 180 cm een heel normaal formaat. En als men op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats niet vast wil houden aan de oude kruisen, dan kan het bijna niet anders dan dat het geen probleem is.Ik zou dus eerst dat (korte) briefje schrijven.
En stel dat het antwoord negatief is, dan is nog niet alles verloren. U kunt zich dan nog tot de gemeenteraad wenden en vragen om de regels te versoepelen. Daar zijn best wel argumenten voor. Ten eerste is een kruis op een graf een christelijk symbool en dat is iets dat in deze tijd minder mensen bindt. Ten tweede is het punt dat u noemt, dat men onbewust over de graven loopt, een punt dat ik wel vaker hoor als iets dat mensen soms heel onplezierig vinden. Ten derde is uniformiteit in de grafbedekking iets dat heel erg veel gemeenten de laatste jaren hebben losgelaten. Het is moeilijk om binnen bepaalde vakken opeens heel iets anders toe te laten, omdat dat toch de beoogde architectonische eenheid verstoort. Maar op nieuwe vakken en nieuwe afdelingen kan het allemaal anders en meer eigentijds. Die kans zou de gemeente(raad) moeten aangrijpen.
En nee, de Wet op de lijkbezorging regelt niets over formaten van grafbedekkingen en zo. Dat is geheel de bevoegdheid van de betreffende begraafplaats.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder