Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanvullende vraag 14446


30 november 2009

Vraag nummer: 7092  (oude nummer: 14452)

Hr. van der Putten,
Reactie op u antwoord 29-11-09 het volgende. Hopelijk was de vraag duidelijk. In ons huidig reglement is die passage opgenomen. Als in het verleden bv 1995 in het reglement deze passage staat en een verwijzing hierna in de grafakte is dat dan niet meer rechtsgeldig na einde looptijd grafrecht??. Als ik u goed begrijp is dit, ook al hebben we dit in het reglement opgenomen (verwijderen door kb op kosten van rechthebbende) en een verwijzing in de grafakte van geen waarde. Is er dan geen manier met gebruikmaking van de bewuste passage om de kosten indien nodig op de rechthebbende te verhalen? Van medio 2009 is alles bij het uitschrijven van akte dit al meegenomen.
Hopelijk ben ik niet te moeilijk met stellen van vragen, echter hoe dan ook bedankt voor de correcte antwoorden.
M.v.g.
J.Smeest

Antwoord:

Geachte heer,

Het is buitengewoon moeilijk om aan de hand van losse mededelingen zoals u die nu mailt, te zeggen of vanaf 2015, want daar hebben we het dan over, de kosten van verwijdering van een grafsteen nog op de rechthebbende te verhalen is. Ja, misschien wel, als de rechtenhebbende dit heeft via een getekende grafakte waarin wordt verwezen naar het reglement geaccepteerd en de rechthebbende nog dezelfde persoon is. En indien het reglement hem tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, dat wil zeggen voordat er in het graf begraven is, is overhandigd. Want als dat niet is gebeurd, is het reglement ook niet zonder meer geldig.

Maar het kan (nog) complexer liggen als het grafrecht inmiddels is overgeschreven op naam van een ander en deze niet wist dat deze bepaling van toepassing is en daar voor heeft getekend. Het overdragen van grafrechten geschiedt in den lande vaak halfslachtig en ik weet niet hoe dat bij u gaat.

Er is van eind vorig jaar en van september jurisprudentie over het opdracht geven voor een uitvaart, waarbij iemand de financiele consequenties niet overzag; daar had(den) de uitvaartonderneming(en) onvoldoende voorlichting over gegeven. Als je die lijn doortrekt naar begraafplaatsen, moet men bij de overschrijving van rechten ook vooraf uitdrukkelijk aangeven dat een nieuwe rechthebbende ook aansprakelijk is voor latere kosten. Als dat niet gebeurd is, kan een rechter of de Ombudsman uitvaartwezen, die hier in een interview in het blad Het Uitvaartwezen van deze maand over vertelt, de aansprakelijkheid afwijzen.

Het is ook erg lastig om over 1 bepaling in een reglement iets te zeggen, omdat ook andere bepalingen in het reglement iets kunnen versterken of verzwakken. Het is net zoiets als dat iemand de dokter belt en zegt dat ie ergens een rood plekje heeft. Je moet dan eigenlijk iemand helemaal zien, kijken of er meer rode plekjes zijn en of er ergens nog een groen plekje is, wat de zaak kan veranderen. Alleen als ik volledige reglementen en aktes zie, vanaf een bepaald tijdstip tot heden, kan ik er echt advies over geven.

Maar ik vind dergelijke bepalingen niet bepaald handig, dat heb ik u al eerder gezegd. Een slimme rechthebbende kan bijvoorbeeld een maand voor afloop van het grafrecht afstand doen van het grafrecht en dan is hij van alle verplichtingen ontslagen. Tenzij het reglement daar ook weer in voorziet.

Kortom, het is een simpele vraag, maar geen simpel antwoord. De omstandigheden spelen ook een rol. Daarom is ook nooit een volledig concreet antwoord mogelijk zonder alle stukken te zien en de omstandigheden te kennen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >