Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheidsverzekering grafmonument


6 oktober 2005

Vraag nummer: 4069  (oude nummer: 6605)

Geachte heer Van der Putten,

Als bestuur van de stichting Cuypers Crypte beheren wij het graf uit 1856 van de Roermondse architect Pierre Cuypers en zijn nazaten. Dit graf is gelegen op het Oude Kerkhof bij de Kapel in 't Zand te Roermond. Niet alleen de gehele begraafplaats, maar ook nog speciaal het graf en de naastgelegen bisschopskapel hebben de status van rijksmonument. Tijdens de restauratie is het bedrijf dat de werkzaamheden verricht uiteraard terdege verzekerd. Ons houdt evenwel de vraag bezig: en wat daarna ?
a) Is het raadzaam om een aansprakelijkheids-verzekering af te sluiten voor schade die aan derden wordt toegebracht door het monument ?

b) Hoe hebben andere bezitters van graven zulks geregeld ?

c) Is wellicht de begraafplaats verzekerd tegen aansprakelijkheid ?

Vallend gesteente kan schade aanrichten aan graven in de directe omgeving. Gezien de monumentale status kan dit soms onverwachte financiële gevolgen hebben omdat veelal een gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf moet worden aangetrokken om reparaties te verrichten. Of is het wellicht gewoon het beste het risico zelf te dragen ?

vr. groet,

drs. Pierre Cuypers

Antwoord:

Geachte heer Cuypers,

Uw vraag is deels theoretisch omdat ik denk dat er geen verzekering is die de eventuele schade die het monument kan veroorzaken bij derden, wil verzekeren.

Er zijn eigenlijk alleen verzekeraars die een grafmonument zelf verzekeren. Vaak zijn dan randvoorwaarden dat kleine schades van bijvoorbeeld onder de 250,- euro voor eigen risico zijn en dat schades boven 2.500,- niet gedekt zijn. Er zijn dan uitsluitingen voor schade als gevolg door vorst en andere temperatuursinvloeden, gebrek aan onderhoud, dierlijke excrementen (ja, ik heb het woord zelf ook even moeten opzoeken), slijtage, enfin er blijft bijna niets meer over dat als oorzaak van de schade geaccpteerd wordt. Vandalisme blijft geloof ik over. Maar als u beseft hoeveel begraafplaatsen er zijn, hoeveel graven er zijn - ik denk minstens 2 miljoen - en hoeveel graven door vandalisme worden getroffen (soms enkele tientallen en soms 100 per jaar), dan hebben we het over fracties van procenten. En alhoewel vandalisme er qua idee erg in hakt, zijn de feitelijke schades meestal vrij klein.
Ik ken geen verzekeraar die schade die is veroorzaakt dóór een grafmonument, dekt.
Maar als een dergelijke verzekering zou bestaan, dan zou die ook laaiend duur zijn. Ik ken het voorbeeld van een grote begraafplaats met een gemiddelde jaarlijkse schade van onder de 10.000,- gulden (toen nog), die een verzekeraar alleen wilde verzekeren voor een jaarlijkse premie van zo'n 140.000,-. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar andere verzekeraars durfden het niet eens aan.

Concreet naar uw vragen:
a) Ik denk dat een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering niet bestaat. Ik heb er althans nog nooit van gehoord. Mocht het wel zo zijn, dan vrees ik buitenproportionele premies.
b) Ik denk dat niemand dit geregeld heeft op de manier die u bedoelt. Ik ken geen bezitters van graven die een dergelijke verzekering hebben afgesloten. Ik heb wel rechthebbenden die 'hun' graf hebben verzekerd voor schades van buitenaf. Maar ik vind persoonlijk de risico's zo klein en de premies zo hoogen er zijn zoveel uitsluitingen, dat ik het niemand zou aanraden.
c) Het kan zijn dat een begraafplaats verzekerd is tegen aansprakelijkheid, maar ik denk dat het in dit geval niet zo is. De begraafplaats, ht Oude Kerkhof bij de Kapel in 't Zand te Roermond, is een gemeentelijke begraafplaats. Gemeenten verzekeren dit soort dingen niet en ik denk dat dit ook wijs beleid is. Het loont niet.

Als er een bepaald risico is, denk ik dat het wijs is om zelf een potje te hebben als stichting, om dit soort kosten te dragen. Ik ben er van overtuigd dat het statistisch verreweg de goedkoopste oplossing is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >