Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid voor schade bij verwijderen monument

4 mei 2006

Vraag nummer: 4426 (oude nummer: 7948)

Geachte heer van de Putten,

In opdracht van een familie wordt door de steenhouwer een monument verwijderd. Tijdens het verwijderen ontstaat er schade aan het monument. Wie is verantwoordelijk? Kan een familie de uitvaartonderneming aansprakelijk stellen omdat deze, namens de familie, opdracht heeft gegeven voor het verwijderen van het monument?

Antwoord:

Geachte heer,

Wiew aansprakelijk is of het risico draagt voor de schafde, kan ik zo niet zeggen. Het hangt van het soort schade af. Als het bijvoorbeeld een oud natuurstenen zerk is, met haarscheurtjes, waarbij breuk ontstaat, is het verwijderen en herplaatsen van de steen het risico van de rechthebbende op het graf.
Als de steen intact en in goede staat was, maar er schade is ontstaan doordat de steen uit de hijskraan van de steenhouwer viel, is dat het beroepsrisico van de steenhouwer. Dan is die aansprakelijk.

Ik zie echter geen enkele rechtsgrond of reden - behalve om de bekende zondebok te zoeken - om de uitvaartonderneming aansprakelijk te stellen. Die draagt in deze geen enkel risico en heeft zelf de schade niet veroorzaakt. In gewoon Nederlands: het slaat helemaal nergens op om de uitvaartonderneming aansprakelijk te stellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder