Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid voor grafmonument?

30 oktober 2003

Vraag nummer: 2595 (oude nummer: 3286)

Indien een grafmonument door bijv. omvallen schade aan derde toebrengt is die schade gedekt op de avp van de een van de erven (die de erfenis nooit heeft verworpen) van degene die onder de grond ligt ?
Of op de avp van degene(n) die de grafrechten betalen/betaalden ?
Is er ├╝berhaupt dekking ?

Bestaat er voor zover u weet een wa-verzekering voor grafmonumenten ?

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Ramon Bainath Sah.
London Verzekeringen.

Antwoord:

Geachte heer,

Of de schade door een verzekering gedekt wordt, hangt van de verzekering van de rechthebbende ('eigenaar) 'op het graf af.
Er zijn wel verzekeringen die dit soort schade dekken, zowel collectief voor begraafplaatshouders, als voor individuele rechthebbenden op graven. Maar die zijn meer bedoeld voor de schade aan het 'eigen' monument.

Of er ook dekking in de vorm van een WA-verzekering is, voor schade aan derden, weet ik niet. Bij de collectieve verzekeringen, vermoed ik van wel.

Er zijn andersom ook WA-verzekeringen die schade aan grafmonumenten weigeren. Die lijken mij rijp voor een rechtszaak, omdat m.i. - althans in de paar voorbeelden die ik ken - de weigering onterecht is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder