Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid voor grafmonument 2


31 oktober 2003

Vraag nummer: 2597  (oude nummer: 3292)

Geachte heer van der Putten,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Zouden wij u nog eenmaal "lastig kunnen vallen" met de volgende vraag?

Wie is er nu aansprakelijk voor schades door een grafmonument aan derden (bijvoorbeeld een omgevallen grafsteen die op de voet van een bezoeker terechtkomt of een naastgelegen grafmonument beschadigt)

Zijn dat de erven (die de nalatenschap hebben geaccepteerd met alle rechten en plichten) of is dat, als er geen erven zijn (of de erven hebben de nalatenschap geweigerd), de beheerder van de begraafplaats?
Is er in het laatste geval dan sprake van natrekking, waardoor de beheerder van de begraafplaats (danwel de eigenaar van de grond, meestal een gemeente) "eigenaar" wordt van het grafmonument en derhalve aansprakelijk is voor schade aan derden?

Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Ramon Bainath Sah.
London Verzekeringen.

Antwoord:

Geachte heer Bainath Sah,


In de sub-rubriek Grafsteen/monument is deze kwestie ruim een dozijn keren vanuit verschillende invalshoeken uitgebreid behandeld.

Ik vat het voor u nog kort samen (maar verwijs u graag naar de meer uitgebreide antwoorden): de eigenaar (heet in de wettelijke terminologie: de houder) van de begraafplaats is in eerste instantie aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld bezoekers of naastgelegen stenen. Maar de houder kan dat risico geheel afwentelen op de rechthebbende van het betreffende schade veroorzakende graf. En wel in hun beheersverordening of beheersreglement; de meeste houders (99,9%) hebben dat ook gedaan. En de rechthebbende op een graf (dat is de persoon op wiens naam het graf staat) is dan aansprakelijk. Niet (alle) erfgenamen; het erfgenaam of partner/echtgenoot of nakomeling zijn staat los van het zijn van rechthebbende. Meestal is wel de weduwe/weduwnaar of een kind van de overledene de rechthebbende, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >