Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid diefstal korpus van grafmonument

16 november 2011

Vraag nummer: 26719

Ik ben aansprakelijk gesteld als parochie voor de schade ontstaan aan een grafmonument door koperdieven welke een korpus van brons van een kruis hebben gestolen. zover mij bekend zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Als dat zo is wat kan ik dan daarop antwoorden?

Antwoord:

Geachte heer,

U moet aan de persoon die de parochie aansprakelijk stelt, eerst vragen hoe of zij dat motiveert.

Ik ben niet helderziend en kan niet raden waarom en op basis van wat uw parochie aansprakelijk wordt gesteld. Ik zou namelijk niet weten op basis waarvan uw parochie aansprakelijk zou zijn. Behalve als de parochie het korpus zelf zou hebben gestolen, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk.

Vraagt u dus eerst maar eens een precieze en complete onderbouwing van de aansprakelijkheidsstelling. Dan wil ik met alle plezier de aangevoerde argumenten samen met u doorlopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder